Γνώση, Αλήθεια και Πίστη

Όμως οφείλουμε να πιστέψουμε όταν το κείμενο, το δόγμα, το απόφθεγμα επικυρώνεται από τη λογική και τη συνείδησή μας. “Γι’ αυτό”, καταλήγει, “σας δίδαξα να μην πιστεύετε απλώς και μόνο επειδή ακούσατε, όταν όμως πιστέψετε συνειδητά, τότε να δράσετε με συνέπεια και χωρίς περιορισμούς.”

Jiddu Krishnamurti – “Χρησιμοποίησε την ενέργεια σου για να βρεις την Aλήθεια”

Σίγουρα, αν ο ανθρώπινος νους, ο οποίος είναι ικανός να έχει μια τέτοια εκπληκτική ενέργεια, δεν αναζητάει την αλήθεια ή το Θεό, τότε κάθε έκφραση της ενέργειάς του θα είναι αιτία καταστροφής και δυστυχίας