Ο Χώρος μας

Η λέξη εστάλη σ’ όλους τους υιούς των ανθρώπων, τους Υιούς του Θεού: Δείξτε την υπογραφή του Θεού. Αφήστε αυτόν τον Υψηλό Τόπο και στο εξωτερικό βασίλειο του σκότους μοχθήστε και υπηρετήστε’ φέρτε το Πραγματικό’ αποκαλύψτε τα κρυμμένα βάθη του φωτός. Αποκαλύψτε τη θειότητα.

Έτσι στη διάρκεια των αιώνων οι υιοί των ανθρώπων, που είναι Υιοί του Θεού, ενσωμάτωσαν το Φως που λάμπει, την Ισχύ που ανυψώνει και υπηρετεί, την Αγάπη που διαρκεί για πάντα. Βάδισαν την Oδό της αγνότητας, την Oδό στο εσώτατο. Ακολουθούμε μετά. Υπηρέτησαν στον καιρό τους. Ζητάμε να κάνουμε το ίδιο.

Αρχαίο Σχόλιο, Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal KhulAlice Bailey, “Μαθητεία στη Νέα Εποχή II”

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος πνευματικής αφύπνισης, προσωπικής ανάπτυξης, εσώτερης εκπαίδευσης και θεραπείας’ μία εσωτερική σχολή διαλογισμού, μελέτης και εσωτερικής διδασκαλίας που δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη έκφρασης του δημιουργικού σκοπού της ζωής μας’ την υπηρεσία για την ανθρωπότητα.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει την Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή η οποία αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους ως προς την ευθύνη της μαθητείας και την εξέλιξη της συνείδησης’ να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν οι πνευματικοί αναζητητές και εργάτες αναδόμησης του κόσμου υπηρετώντας την ανθρωπότητα.

Σκοπός του ήχου της ψυχής είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνείδησή τους’ να αναπτύξουν τις δυνάμεις της ψυχής ώστε να εκφράζονται στον κόσμο με το φως της αληθινής τους νοημοσύνης και την καλοσύνη της καρδιάς’ να καλλιεργήσουν τη συλλογική συνείδηση, την ενότητα και τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις’ να αντιληφθούν την έννοια της μιας ανθρωπότητας και της αληθινής υπηρεσίας.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει Εκπαιδευτικά Τμήματα / Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, Διαλογισμού και Εσωτερικής Διδασκαλίας καθώς και Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις που συνδυάζουν την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία, τον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό και την Εσωτερική Διδασκαλία.

Ο χώρος του ήχου της ψυχής είναι ένας φιλόξενος, διαλογιστικός χώρος με ηρεμία, αρμονία και θεραπευτικές δονήσεις όπου ο καθένας μπορεί να νοιώσει την απαραίτητη ασφάλεια, εμπιστοσύνη και στήριξη για να κάνει το δικό του εσωτερικό – θεραπευτικό ταξίδι’ όπου θα μπορέσει να “ανθίσει” και να ακτινοβολήσει το φως του.

Στον χώρο του ήχου της ψυχής οι άνθρωποι μπορούν να αφυπνιστούν πνευματικά’ να προχωρήσουν στον δρόμο της αυτογνωσίας και της προσωπικής τους εξέλιξης’ να θεραπευθούν βαθιά και αληθινά και έτσι να μεταμορφώσουν τη ζωή τους σε μια δημιουργική ζωή με πληρότητα, χαρά και αληθινό νόημα.

Σκοπός μας  είναι ο ήχος της ψυχής να είναι πάντα μια εστία φωτός’ ένας φάρος για τους αναζητητές’ ένας χώρος απ’ όπου διαχέεται η Αιώνια Σοφία προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Προάγοντας το έργο της εσωτερικής διδασκαλίας του Θιβετανού Διδασκάλου και όντας μέρος του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου εργαζόμαστε αφοσιωμένα συμβάλλοντας συνειδητά στο ομαδικό έργο της θεραπείας της ανθρωπότητας και της αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας