Ο ήχος της ψυχής

Γνωρίστε τον ήχο της ψυχής

Ο Χώρος μας
Προσωπική Ανάπτυξη - Πνευματική Αφύπνιση - Θεραπεία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος εσωτερικής αναζήτησης, προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής αφύπνισης και θεραπείας. Σ’ αυτόν τον φιλόξενο και διαλογιστικό χώρο μπορούν οι άνθρωποι να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, να θεραπευτούν βαθιά ώστε να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας
O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας
Ο Χώρος μας
Προσωπική Ανάπτυξη - Πνευματική Αφύπνιση - Θεραπεία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος εσωτερικής αναζήτησης, προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής αφύπνισης και θεραπείας. Σ’ αυτόν τον φιλόξενο και διαλογιστικό χώρο μπορούν οι άνθρωποι να προχωρήσουν στον δικό τους δρόμο προσωπικής εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, να θεραπευτούν βαθιά ώστε να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου
Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου
Ομαδικό Έργο - Υπηρεσία για την Ανθρωπότητα

Ο ήχος της ψυχής -με το έργο του- είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το έργο του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου – New Group of World Servers προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα και συμβάλλοντας συνειδητά στο ομαδικό έργο της θεραπείας της ανθρωπότητας και της αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη. 

Γνωρίστε μας
Δημιουργικό Έργο – Εκπλήρωση Σκοπού

Μέσα από μακροχρόνιο εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης, αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας’ αναζητώντας να εκπληρώσουμε το εσωτερικό μας κάλεσμα και να εκφράσουμε τον δημιουργικό μας σκοπό – την υπηρεσία για την ανθρωπότητα δημιουργήσαμε τον ήχο της ψυχής. Σκοπός μας είναι να προάγουμε το φως, την Αιώνια Σοφία, την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Γνωρίστε μας
Γνωρίστε μας
Γνωρίστε μας
Δημιουργικό Έργο – Εκπλήρωση Σκοπού

Μέσα από μακροχρόνιο εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης, αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας’ αναζητώντας να εκπληρώσουμε το εσωτερικό μας κάλεσμα και να εκφράσουμε τον δημιουργικό μας σκοπό – την υπηρεσία για την ανθρωπότητα δημιουργήσαμε τον ήχο της ψυχής. Σκοπός μας είναι να προάγουμε το φως, την Αιώνια Σοφία, την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει υπηρεσίες για προσωπική ανάπτυξη, αυτογνωσία, πνευματική αφύπνιση και ολοκληρωμένη θεραπεία