Ο ήχος της ψυχής

Γνωρίστε τον ήχο της ψυχής

Ο Χώρος μας
Πνευματική Αφύπνιση - Εσώτερη Εκπαίδευση - Θεραπεία - Υπηρεσία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος πνευματικής αφύπνισης, προσωπικής ανάπτυξης, εσώτερης εκπαίδευσης και θεραπείας’ μία εσωτερική σχολή διαλογισμού, μελέτης και εσωτερικής διδασκαλίας που βοηθά τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνείδησή τους’ να αναπτύξουν τις δυνάμεις της ψυχής’ να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους εξέλιξης ώστε να μεταμορφώσουν τη ζωή τους σε μια δημιουργική ζωή υπηρεσίας με πληρότητα, χαρά και αληθινό νόημα.

O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας
O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας
Ο Χώρος μας
Πνευματική Αφύπνιση - Εσώτερη Εκπαίδευση - Θεραπεία - Υπηρεσία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος πνευματικής αφύπνισης, προσωπικής ανάπτυξης, εσώτερης εκπαίδευσης και θεραπείας’ μία εσωτερική σχολή διαλογισμού, μελέτης και εσωτερικής διδασκαλίας που βοηθά τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνείδησή τους’ να αναπτύξουν τις δυνάμεις της ψυχής’ να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους εξέλιξης ώστε να μεταμορφώσουν τη ζωή τους σε μια δημιουργική ζωή υπηρεσίας με πληρότητα, χαρά και αληθινό νόημα.

Η Τέχνη της Ζωής - The Art of Living
Η Τέχνη της Ζωής – The Art of Living
Αληθινή Ζωή – Υπηρεσία - Χαρά

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και σπουδαιότερη τέχνη από την Τέχνη της Ζωής’ το να ζεις είναι μια τέχνη όπως τέχνη είναι και να πεθαίνεις… Είναι η Τέχνη της Ζωής να αποκαλύψεις το εσωτερικό σου φως’ να ζεις ακολουθώντας την αληθινή φωνή μέσα σου και το φως της δικής σου ψυχής είναι η υπέρτατη ευφυΐα. Είναι η τέχνη της ζωής να βιώνεις τη ζωή σου στο φως της θείας Παρουσίας. Η Τέχνη της Ζωής διδάσκεται’ είναι παιδεία’ είναι εκπαίδευση’ είναι η μαθητεία στον δρόμο της διεύρυνσης της συνείδησης και της ανέλιξης…

Προάγοντας το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Διάχυση της Αιώνιας Σοφίας - Υπηρεσία

Ο ήχος της ψυχής εργάζεται προάγοντας το έργο της εσωτερικής διδασκαλίας του Θιβετανού Διδασκάλου -έργο που έχουν αναλάβει όλες οι εσωτερικές σχολές και οι αληθινοί μαθητές- για την αφύπνιση της παγκόσμιας συνείδησης ώστε να επέλθει η Νέα Εποχή’ μια εποχή αγάπης, ειρήνης και ενότητας στην ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

Προάγοντας το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Προάγοντας το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Προάγοντας το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Διάχυση της Αιώνιας Σοφίας - Υπηρεσία

Ο ήχος της ψυχής εργάζεται προάγοντας το έργο της εσωτερικής διδασκαλίας του Θιβετανού Διδασκάλου -έργο που έχουν αναλάβει όλες οι εσωτερικές σχολές και οι αληθινοί μαθητές- για την αφύπνιση της παγκόσμιας συνείδησης ώστε να επέλθει η Νέα Εποχή’ μια εποχή αγάπης, ειρήνης και ενότητας στην ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου
Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου
Ομαδικό Έργο - Υπηρεσία για την Ανθρωπότητα

Ο ήχος της ψυχής -με το έργο του- είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το έργο του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου – New Group of World Servers προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα και συμβάλλοντας συνειδητά στο ομαδικό έργο της θεραπείας της ανθρωπότητας και της αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης ώστε να επέλθει ένας νέος πολιτισμός και μια νέα εποχή ενότητας και ειρήνης. 

Εκπαίδευση στην Νέα Εποχή
Διεύρυνση Συνείδησης - Διαλογισμός – Γεφύρωση

Αληθινή εκπαίδευση είναι η συνεχής διαδικασία διεύρυνσης της συνείδησης, η δημιουργία αυξημένης πνευματικής ευαισθησίας και αντιληπτικής επίγνωσης. Είναι η προσπάθεια γεφύρωσης -στη συνείδηση του ανθρώπου- του κατώτερου αναλυτικού νου με τον ανώτερο θείο νου μέσω της ψυχής. Η νέα διδασκαλία διδάσκει τους ανθρώπους πώς μέσα από τον διαλογισμό μπορούν να φθάσουν στην αληθινή γνώση’ πώς να σκέφτονται αληθινά’ να αποκτούν έλεγχο του νοητικού σώματος’ να αναπτύσσουν την ενόραση και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή
Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή
Εκπαίδευση στην Νέα Εποχή
Διεύρυνση Συνείδησης - Διαλογισμός – Γεφύρωση

Αληθινή εκπαίδευση είναι η συνεχής διαδικασία διεύρυνσης της συνείδησης, η δημιουργία αυξημένης πνευματικής ευαισθησίας και αντιληπτικής επίγνωσης. Είναι η προσπάθεια γεφύρωσης -στη συνείδηση του ανθρώπου- του κατώτερου αναλυτικού νου με τον ανώτερο θείο νου μέσω της ψυχής. Η νέα διδασκαλία διδάσκει τους ανθρώπους πώς μέσα από τον διαλογισμό μπορούν να φθάσουν στην αληθινή γνώση’ πώς να σκέφτονται αληθινά’ να αποκτούν έλεγχο του νοητικού σώματος’ να αναπτύσσουν την ενόραση και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.

Διαλογισμοί στις Πανσελήνους
Διαλογισμοί στις Πανσελήνους - Μέγιστη Πνευματική Ευκαιρία για Υπηρεσία
Φως - Αγάπη - Υπηρεσία

Η εισροή των πνευματικών ενεργειών κατά την πανσέληνο καθιστά μία μεγάλης σπουδαιότητας ευκαιρία για ομαδικό διαλογισμό και υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Ο ήχος της ψυχής προσφέρει online ομαδικούς διαλογισμούς στις πανσελήνους που απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους Καλής Θέλησης που επιθυμούν να συμβάλλουν στο ομαδικό έργο για να εγκαθιδρυθεί το Θεϊκό Σχέδιο πάνω στη Γη.

Γνωρίστε μας
Δημιουργικό Έργο – Εκπλήρωση Σκοπού

Μέσα από το εσωτερικό θεραπευτικό ταξίδι αναζητώντας να εκπληρώσουμε το εσωτερικό μας κάλεσμα και να εκφράσουμε τον δημιουργικό μας σκοπό – την υπηρεσία για την ανθρωπότητα δημιουργήσαμε τον ήχο της ψυχής. Σκοπός μας είναι να προάγουμε το φως, την Αιώνια Σοφία, την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Γνωρίστε μας
Γνωρίστε μας
Γνωρίστε μας
Δημιουργικό Έργο – Εκπλήρωση Σκοπού

Μέσα από το εσωτερικό θεραπευτικό ταξίδι αναζητώντας να εκπληρώσουμε το εσωτερικό μας κάλεσμα και να εκφράσουμε τον δημιουργικό μας σκοπό – την υπηρεσία για την ανθρωπότητα δημιουργήσαμε τον ήχο της ψυχής. Σκοπός μας είναι να προάγουμε το φως, την Αιώνια Σοφία, την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.