Ο ήχος της ψυχής

Γνωρίστε τον ήχο της ψυχής

Ο Χώρος μας
Προσωπική Ανάπτυξη - Πνευματική Αφύπνιση - Θεραπεία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος εσωτερικής αναζήτησης, προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής αφύπνισης και θεραπείας. Σ’ αυτόν τον φιλόξενο και διαλογιστικό χώρο οι άνθρωποι μπορούν να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, να θεραπευτούν βαθιά ώστε να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας
O ήχος της ψυχής – Χώρος εσωτερικής αναζήτησης & θεραπείας
Ο Χώρος μας
Προσωπική Ανάπτυξη - Πνευματική Αφύπνιση - Θεραπεία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος εσωτερικής αναζήτησης, προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής αφύπνισης και θεραπείας. Σ’ αυτόν τον φιλόξενο και διαλογιστικό χώρο οι άνθρωποι μπορούν να προχωρήσουν στον δικό τους δρόμο προσωπικής εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, να θεραπευτούν βαθιά ώστε να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου
Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου
Ομαδικό Έργο - Υπηρεσία για την Ανθρωπότητα

Ο ήχος της ψυχής -με το έργο του- είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το έργο του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου – New Group of World Servers προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα και συμβάλλοντας συνειδητά στο ομαδικό έργο της θεραπείας της ανθρωπότητας και της αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη. 

Εκπαίδευση στην Νέα Εποχή
Διεύρυνση Συνείδησης - Διαλογισμός – Γεφύρωση

Αληθινή εκπαίδευση είναι η συνεχής διαδικασία διεύρυνσης της συνείδησης, η δημιουργία αυξημένης πνευματικής ευαισθησίας και αντιληπτικής επίγνωσης. Είναι η προσπάθεια γεφύρωσης -στη συνείδηση του ανθρώπου- του κατώτερου αναλυτικού νου με τον ανώτερο θείο νου μέσω της ψυχής. Η νέα διδασκαλία διδάσκει τους ανθρώπους πώς μέσα από τον διαλογισμό μπορούν να φθάσουν στην αληθινή γνώση, πώς να σκέφτονται και να αποκτούν έλεγχο του νοητικού σώματος, πώς να αναπτύσσουν την ενόραση και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή
Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή
Εκπαίδευση στην Νέα Εποχή
Διεύρυνση Συνείδησης - Διαλογισμός – Γεφύρωση

Αληθινή εκπαίδευση είναι η συνεχής διαδικασία διεύρυνσης της συνείδησης, η δημιουργία αυξημένης πνευματικής ευαισθησίας και αντιληπτικής επίγνωσης. Είναι η προσπάθεια γεφύρωσης -στη συνείδηση του ανθρώπου- του κατώτερου αναλυτικού νου με τον ανώτερο θείο νου μέσω της ψυχής. Η νέα διδασκαλία διδάσκει τους ανθρώπους πώς μέσα από τον διαλογισμό μπορούν να φθάσουν στην αληθινή γνώση, πώς να σκέφτονται και να αποκτούν έλεγχο του νοητικού σώματος, πώς να αναπτύσσουν την ενόραση και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.

Διαλογισμοί στις Πανσελήνους
Διαλογισμοί στις Πανσελήνους - Μέγιστη Πνευματική Ευκαιρία για Υπηρεσία
Φως - Αγάπη - Υπηρεσία

Η εισροή των πνευματικών ενεργειών κατά την πανσέληνο καθιστά μία μεγάλης σπουδαιότητας ευκαιρία για ομαδικό διαλογισμό και υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Ο ήχος της ψυχής προσφέρει online ομαδικούς διαλογισμούς στις πανσελήνους που απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους Καλής Θέλησης που επιθυμούν να συμβάλλουν στο ομαδικό έργο ώστε να εγκαθιδρυθεί μια Νέα Εποχή αγάπης, ενότητας και ειρήνης στον πλανήτη.

Γνωρίστε μας
Δημιουργικό Έργο – Εκπλήρωση Σκοπού

Μέσα από μακροχρόνιο εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης, αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας’ αναζητώντας να εκπληρώσουμε το εσωτερικό μας κάλεσμα και να εκφράσουμε τον δημιουργικό μας σκοπό – την υπηρεσία για την ανθρωπότητα δημιουργήσαμε τον ήχο της ψυχής. Σκοπός μας είναι να προάγουμε το φως, την Αιώνια Σοφία, την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Γνωρίστε μας
Γνωρίστε μας
Γνωρίστε μας
Δημιουργικό Έργο – Εκπλήρωση Σκοπού

Μέσα από μακροχρόνιο εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης, αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας’ αναζητώντας να εκπληρώσουμε το εσωτερικό μας κάλεσμα και να εκφράσουμε τον δημιουργικό μας σκοπό – την υπηρεσία για την ανθρωπότητα δημιουργήσαμε τον ήχο της ψυχής. Σκοπός μας είναι να προάγουμε το φως, την Αιώνια Σοφία, την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη.