Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Υποστήριξη - Αγάπη - Θεραπεία
Αυτογνωσία - Πνευματική Αφύπνιση - Διεύρυνση Συνείδησης

Με αγάπη και σεβασμό για τον άνθρωπο, οι Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις απευθύνονται σε όλους όσους αναζητούν να προχωρήσουν στον δρόμο της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανάπτυξης’ σε όσους είναι έτοιμοι να “αγγίξουν” βαθύτερα κομμάτια του εαυτού τους και να εργαστούν συνειδητά για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους’ να θεραπευτούν βαθιά και ολοκληρωμένα’ να ζήσουν αληθινά και δημιουργικά.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική

Η Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Μία πρωτοποριακή συνθετική ολιστική ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση που ξεπερνά τους περιορισμούς των κλασικών -αλλά και των άλλων- ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία για Ζευγάρια - Θεραπεία της Ένωσης

Εσωτέρα ΗχοΘεραπευτική

Η Θεραπεία της Ένωσης

Μία καινοτόμος συνθετική ολιστική ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση για ζευγάρια της οποίας η θεραπευτική δύναμη πηγάζει από την αληθινή ένωση του ζεύγους των θεραπευτών που εκφράζουν το υγιές πρότυπο. Το ζευγάρι μπορεί να ξεπεράσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη σχέση και οι δύο μαζί να προχωρήσουν αρμονικά σε μια κοινή πορεία εξέλιξης ζώντας με αληθινό νόημα.

Ολιστικές – Ενεργειακές Θεραπείες για Παιδιά και Εφήβους

Ολιστικές - Ενεργειακές Θεραπείες Για Παιδιά και Εφήβους

Ήχος – Αγάπη - Θεραπεία

Οι ενεργειακές θεραπευτικές προσεγγίσεις μαζί με την ψυχοθεραπευτική εργασία και τη στήριξη του θεραπευτή μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά να ξεπεράσουν τα ψυχοσωματικά-ψυχολογικά προβλήματα αλλά και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Τα βοηθούν να νοιώθουν ασφάλεια, να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους, να είναι πιο ευτυχισμένα.

Εσωτέρα Θεραπευτική – Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία

Εσωτέρα Θεραπευτική

Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική – η Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. H αληθινή θεραπεία επέρχεται όταν ο άνθρωπος έχει κάνει συνειδητή επαφή με το εσωτερικό του φως –την ψυχή. Η  θεραπεία αφυπνίζει τον θεραπευόμενο βοηθώντας τον να πραγματώσει αυτήν την επαφή ώστε να ζήσει με αληθινό νόημα, δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Ηχοθεραπεία Εσωτέρας

Ηχοθεραπεία Εσωτέρας

Ήχος – Αρμονία - Πνευματική Θεραπεία

Η Ηχοθεραπεία Εσωτέρας είναι η σύνθεση της Εσωτέρας Θεραπευτικής -της Ενεργειακής Πνευματικής Θεραπείας και της Ηχοθεραπείας -της θεραπείας μέσω του ήχου και της δόνησης. Η θεραπεία βοηθά τον άνθρωπο να έρθει σ’ επαφή με την εσωτερική του καθοδήγηση – την ψυχή’ εναρμονίζει, ευθυγραμμίζει, εξισορροπεί  και επαναφέρει την αρμονία στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Ευεργετικές Επιδράσεις

Ευεργετικές Επιδράσεις

Πνευματική Αφύπνιση - Αληθινή Θεραπεία

Οι Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις λειτουργώντας ήπια και μη παρεμβατικά βοηθούν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει αληθινά και αποτελεσματικά τα θέματα και τις προκλήσεις της ζωής του καλύπτοντας όλο το εύρος των παθήσεων καθώς η ανώτατη και αληθινή θεραπεία είναι εκείνη που θέτει σε κίνηση την ίδια την ψυχή του ανθρώπου – τον Ανώτερο Εαυτό και Εσώτερο Θεραπευτή.