Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική

Η μόνη αληθινή θεραπεία είναι η θεραπεία μέσω της ενέργειας της Ψυχής.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal KhulAlice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι η επιστημονική μέθοδος θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής -η αληθινή πνευματική θεραπεία.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική – η Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που βασίζεται στη γνώση της ανθρώπινης σύστασης, τα λεπτοφυή “εσωτερικά” ενεργειακά πεδία συνείδησης: αιθερικό, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα. Αυτή η επιστημονική θεραπευτική προσέγγιση εργάζεται με τη γνώση της ψυχής, με την εφέλκυση και κινητοποίηση αυτής της δυναμικής ενέργειας -τον Πραγματικό Εσώτερο Θεραπευτή- προκειμένου να επιτευχθεί η θεραπεία.

Κάθε ασθένεια είναι αποτέλεσμα αναστολής της ψυχικής ζωής. Αυτό αληθεύει για όλες τις μορφές σ’ όλα τα βασίλεια. Η τέχνη του θεραπευτή συνίσταται στην αποδέσμευση της ψυχής, έτσι ώστε η ζωή της να μπορεί να ρέει δια του αθροίσματος των οργανισμών που συνιστούν κάθε ιδιαίτερη μορφή.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”

Η θεραπεία επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται συνειδητά σε επαφή με την ψυχή -τον Ανώτερο Εαυτό’ όταν η ενέργεια της ψυχής ρέει ανεμπόδιστη τότε ο άνθρωπος είναι υγιής, ευτυχισμένος και δημιουργικός.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι ο προσωπικός μας δρόμος προς την αυτογνωσία και την αφύπνιση της συνείδησης, είναι ο δρόμος προς το Φως καθώς μας βοηθά να εδραιώσουμε την επαφή με τον πυρήνα μας, τον Ανώτερο Εαυτό – την ψυχή.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική

Η θεραπεία δεν επέρχεται μέσω μιας έντονης βεβαίωσης της θειότητας, ή απλά με διάχυση αγάπης και την έκφραση ενός αόριστου μυστικισμού. Έρχεται με την κυριαρχία μιας ακριβούς επιστήμης επαφής, εντύπωσης, επίκλησης συν την κατανόηση του λεπτοφυούς μηχανισμού του αιθερικού φορέα.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”

Η Εσωτέρα Θεραπευτική πραγματεύεται επιστημονικά -θεωρητικά και πρακτικά- το αιθερικό σώμα, αυτόν τον δυναμικό ιστό ενέργειας αδιαχώριστο από το φυσικό σώμα’ ένα ενεργειακό πεδίο από χρώματα, δόνηση και φως που περιλαμβάνει όλες τις “λεπτοφυείς” πληροφορίες για τη σωματική, συναισθηματική και νοητική κατάσταση του ανθρώπου.

Το ενεργειακό αυτό πεδίο αποτελείται από επτά κύρια εστιακά σημεία που ονομάζονται ενεργειακά κέντρα ή chakras καθώς και από άλλα μικρότερα αλλά και από εκατομμύρια κανάλια ενέργειας –nantis- που όλα μαζί αποτελούν ένα δίκτυο μέσα από το οποίο κυκλοφορεί και διανέμεται η ζωτική ενέργεια στο σώμα. Κάθε ένα από τα επτά ενεργειακά κέντρα διανέμει την ενέργεια και ζωογονεί τους αντίστοιχους ενδοκρινείς αδένες, τα συστήματα και τα όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική πραγματεύεται την ανατομία του αιθερικού σώματος’ αναλύει σε βάθος τη σύστασή του, περιγράφοντας λεπτομερώς αυτό το σώμα -δομή, σχήμα, κατασκευή- μια λεπτοφυής “ενεργειακή ανατομία” που συμπληρώνει την κλασική ανατομία και δίνει συγκεκριμένες τεχνικές για τη θεραπεία μέσω αυτού του πεδίου.

Η νέα ιατρική επιστήμη θα δομηθεί κατεξοχήν πάνω στην επιστήμη των κέντρων και σ’ αυτή τη γνώση θα βασιστούν όλες οι διαγνώσεις και οι δυνατές θεραπείες.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”

Μέσα από τη γνώση της Εσωτέρας Θεραπευτικής, τα λεπτοφυή ενεργειακά πεδία συνείδησης του ανθρώπου γίνονται αντιληπτά. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εντοπίζουν τις δυσλειτουργίες -σε αυτά τα πεδία- και τις τεχνικές για να επιφέρουν εξισορρόπηση, αρμονία και κατ’ επέκταση καλή υγεία.

Η διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση βασίζεται στο βιβλίο “Εσωτέρα Θεραπευτική” της Alice Bailey το οποίο γράφτηκε υπό την καθοδήγηση του Θιβετανού Διδασκάλου Djwal Khul.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εργάζονται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Θεραπείας, τους Νόμους και τους Κανόνες της Εσωτέρας Θεραπευτικής όπως ορίζονται στην Εσωτερική Διδασκαλία του Θιβετανού Διδασκάλου. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με αυτήν την γνώση –τη γνώση της Αιώνιας Σοφίας- απαραίτητο υπόβαθρο για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της θεραπευτικής τέχνης.

Η διδασκαλία των τμημάτων της Εσωτέρας Θεραπευτικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση στον Επιστημονικό Αποκρυφιστικό Διαλογισμό. Ο ορθός διαλογισμός είναι ο δρόμος για να γνωρίσουμε τη θεϊκότητά μας, διευρύνει τη συνείδηση, μας οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση. Στην εκπαίδευση οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τεχνικές διαλογισμού και σταδιακά εμβαθύνουν στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική

Η κυρίως εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Αληθινή Σύσταση του Ανθρώπου
 • Εσώτερος Θεραπευτής: Η Ψυχή
 • Ενεργειακή Ανατομία – Φυσιολογία
 • Επιστήμη του Διαλογισμού – Εμβάθυνση και Πρακτική στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό
 • Νόμοι και Κανόνες της Εσωτέρας Θεραπευτικής
 • Αίτια των Ασθενειών
 • Τεχνικές Θεραπείας
 • Πρακτική Εξάσκηση: Αυτοθεραπεία, Θεραπεία σε άλλους
 • Πνευματική Μαγνητική Θεραπεία
 • Πνευματική Θεραπεία δια Ακτινοβολίας
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Εσωτέρας Ψυχολογίας – Οι 7 Ακτίνες
 • Επιστήμη της Antakharana
 • Ορθή Θεραπευτική Σχέση – Η Σχέση του Θεραπευτή με τον Θεραπευόμενο

Η Εσωτέρα Θεραπευτική απευθύνεται σε όσους αποζητούν να ανακαλύψουν τον αληθινό τους εαυτό, να αποκτήσουν αυτεπίγνωση και να προχωρήσουν στον δρόμο της εξέλιξης και της πνευματικής αφύπνισης. Σε όσους αναζητούν να κατανοήσουν πραγματικά και σε βάθος την ανθρώπινη φύση.

Σε όσους ασκούν ήδη μια θεραπευτική τεχνική και επιθυμούν να εμβαθύνουν στη θεραπευτική τέχνη. Σε γιατρούς και επιστήμονες που ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την κλασική ανατομία με τη γνώση της λεπτοφυούς “ενεργειακής ανατομίας” και της Αιώνιας Σοφίας.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι ο αληθινός δρόμος για να γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό -την ψυχή. Είναι η ατραπός της αυτοσυνείδησης, του “Γνώθι σ’ Εαυτόν”, της πνευματικής αφύπνισης και της υπηρεσίας.

Η εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική διαρκεί τρία έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και παρέχονται δια ζώσης και online. Τα εκπαιδευτικά τμήματα ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και διαρκούν μέχρι και τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα εκπαιδευτικά τμήματα είναι διαθέσιμες στη σελίδα: Νέα Τμήματα.