Οι Υπηρεσίες μας

Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση - Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας
Εκπαίδευση / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας
Γνώση - Προσωπική Εξέλιξη - Πνευματική Αφύπνιση

Στα Εκπαιδευτικά Τμήματα / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει στον δρόμο της αυτογνωσίας, της προσωπικής εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, καλλιέργειας και μάθησης. Μπορεί να ανακαλύψει τον αληθινό του εαυτό ώστε να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή με πληρότητα και αληθινό νόημα. Τα σεμινάρια πλαισιώνονται πάντα από τους θεραπευτικούς ήχους από τις ηχογαβάθες και τα gong προσφέροντας διαλογιστική ατμόσφαιρα και βαθιά θεραπεία.

Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Ενεργειακή Ψυχο-Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Οι πρωτοποριακές αυτές προσεγγίσεις συνδυάζουν την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία και την Εσωτερική Διδασκαλία. Ξεπερνούν τους περιορισμούς των κλασικών –αλλά και των άλλων ψυχοθεραπευτικών- προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του και αποτελούν τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η Νέα Εποχή.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Ενεργειακή Ψυχο-Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Οι πρωτοποριακές αυτές προσεγγίσεις, συνδυάζουν την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία και την Εσωτερική Διδασκαλία. Ξεπερνούν τους περιορισμούς των κλασικών –αλλά και των άλλων ψυχοθεραπευτικών- προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του και αποτελούν τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η Νέα Εποχή.

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπείας
Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπείας
Προσωπική Ανάπτυξη – Αυτογνωσία - Θεραπεία

Στο ασφαλές θεραπευτικό, υποστηρικτικό πλαίσιο της ομάδας, με τη στήριξη  του ζεύγους των συντονιστών, την εσωτερική διδασκαλία και τους θεραπευτικούς ήχους -από τις ηχογαβάθες και τα gong- ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα προσωπικό, διαλογιστικό, βαθιά θεραπευτικό ταξίδι.