Οι Υπηρεσίες μας

Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Συνθετικές Ενεργειακές ΨυχοΘεραπευτικές Προσεγγίσεις
Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Οι πρωτοποριακές αυτές προσεγγίσεις, συνδυάζουν την ενεργειακή θεραπεία, την ψυχοθεραπεία, την εσωτέρα ψυχολογία και την εσωτερική διδασκαλία. Ξεπερνούν τους περιορισμούς των κλασικών –αλλά και των άλλων ψυχοθεραπευτικών- προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του και αποτελούν τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η νέα εποχή.

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπείας
Διαλογισμός - Αυτογνωσία - Θεραπεία

Στο ασφαλές θεραπευτικό, υποστηρικτικό πλαίσιο της ομάδας, το ζεύγος των συντονιστών –με τη θεραπευτική δύναμη της ένωσης και τους θεραπευτικούς ήχους από τις ηχογαβάθες και τα gong– προσφέρει ψυχοθεραπεία, διαλογισμό, ηχοθεραπεία, εσωτερική διδασκαλία και ο άνθρωπος μπορεί  να κάνει ένα προσωπικό, διαλογιστικό, βαθιά θεραπευτικό ταξίδι.

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπείας
Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπείας
Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπείας
Διαλογισμός - Αυτογνωσία - Θεραπεία

Στο ασφαλές θεραπευτικό, υποστηρικτικό πλαίσιο της ομάδας, το ζεύγος των συντονιστών –με τη θεραπευτική δύναμη της ένωσης και τους θεραπευτικούς ήχους από τις ηχογαβάθες και τα gong– προσφέρει ψυχοθεραπεία, διαλογισμό, ηχοθεραπεία, εσωτερική διδασκαλία και ο άνθρωπος μπορεί  να κάνει ένα προσωπικό, διαλογιστικό, βαθιά θεραπευτικό ταξίδι.

Εκπαίδευση - Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας
Εκπαίδευση / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας
Προσωπική Εξέλιξη - Πνευματική Αφύπνιση

Στο θεραπευτικό πλαίσιο των σεμιναρίων εσωτερικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης, ο  άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει στον προσωπικό του δρόμο αυτογνωσίας, προσωπικής εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, καλλιέργειας και μάθησης. Τα σεμινάρια πλαισιώνονται πάντα από τους θεραπευτικούς ήχους από τις ηχογαβάθες και τα gong προσφέροντας διαλογιστική ατμόσφαιρα και βαθιά θεραπεία.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει υπηρεσίες για προσωπική ανάπτυξη, αυτογνωσία, πνευματική αφύπνιση και ολοκληρωμένη θεραπεία με την ψυχοθεραπεία, τις ενεργειακές θεραπείες, την εκπαίδευση και την εσωτερική διδασκαλία

Ενεργειακές Θεραπείες - ΨυχοΘεραπεία - Εσωτερική Διδασκαλία

Δείτε Ακόμα