Οι Υπηρεσίες μας

Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση - Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας
Εκπαίδευση / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας
Γνώση - Προσωπική Εξέλιξη - Πνευματική Αφύπνιση

Στα Εκπαιδευτικά Τμήματα / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας προχωρούμε στον δρόμο  της προσωπικής εξέλιξης, διεύρυνσης της συνείδησης, καλλιέργειας και μάθησης. Μέσα από τον αποκρυφιστικό διαλογισμό καλλιεργείται η πνευματική ευαισθησία και φθάνουμε στην αληθινή γνώση. Στην Εσώτερη Εκπαίδευση αναπτύσσουμε την εσωτερική εκείνη ευαίσθητη επίγνωση που θα μας επιτρέψει να λειτουργούμε στον κόσμο υπό το φως της ψυχής –τον Αληθινό Εαυτό- ώστε να επιτύχουμε ορθές ανθρώπινες σχέσεις, αρμονία, ευδαιμονία και να ζήσουμε με αληθινό νόημα.

Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Ενεργειακή Ψυχο-Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Οι πρωτοποριακές αυτές προσεγγίσεις συνδυάζουν την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία, τον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό και την Εσωτερική Διδασκαλία. Ξεπερνούν τους περιορισμούς των κλασικών –αλλά και των άλλων ψυχοθεραπευτικών- προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του και αποτελούν τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η Νέα Εποχή.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Ενεργειακή Ψυχο-Θεραπεία – Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Οι πρωτοποριακές αυτές προσεγγίσεις, συνδυάζουν την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία, τον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό και την Εσωτερική Διδασκαλία. Ξεπερνούν τους περιορισμούς των κλασικών –αλλά και των άλλων ψυχοθεραπευτικών- προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του και αποτελούν τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η Νέα Εποχή.

Εσωτερική Διδασκαλία – Θεραπεία - Διαλογισμός

Δείτε Ακόμα