Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου

Ο ήχος της ψυχής και το έργο του αποτελεί μέρος του έργου του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου (ΝΟΕΚ) – New Group of World Servers (NGWS).

Ο σκοπός και το έργο του ήχου της ψυχής είναι  να προάγει το φως’ την Αιώνια Σοφία’ την εσωτερική διδασκαλία και τη θεραπεία’ να βοηθήσει τους ανθρώπους να αφυπνιστούν πνευματικά, να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους ανάπτυξης και να θεραπευτούν αληθινά συμβάλλοντας συνειδητά στο ομαδικό έργο της αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης και υπηρεσίας για την ανθρωπότητα για να υπάρξει ενότητα, ειρήνη, αγάπη και θεραπεία στον πλανήτη.

Ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου απαρτίζεται από όλους τους πνευματικά αφυπνισμένους ανθρώπους που είναι συνδεδεμένοι υποκειμενικά μεταξύ τους με πνεύμα ενότητας και αδελφοσύνης προάγοντας το ομαδικό έργο και εργάζονται συνειδητά για την αφύπνιση, τη θεραπεία και την εξέλιξη της ανθρωπότητας και την υλοποίηση του Θεϊκού Σχεδίου στον πλανήτη.

Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανθρώπινης οικογένειας καθοδηγώντας τη σκέψη και τις αξίες της ανθρωπότητας. Μπορούν να βρεθούν σε κάθε χώρα, φυλή, έθνος, τάξη, θρησκεία και κάθε ηλικία. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται για το Ανώτερο Καλό και οι δομητές της Νέας Εποχής. Είναι πνευματικά ανεπτυγμένοι πέρα από τον μέσο όρο και έργο τους είναι η αφίλαυτη υπηρεσία για τον πλανήτη και η αφύπνιση  της παγκόσμιας συνείδησης, προετοιμάζοντας τον δρόμο για την επανεμφάνιση του Χριστού.

Χαρακτηριστικά τους είναι η ενότητα, η σύνθεση, η περιεκτικότητα, η διανοητικότητα και η εκλεπτυσμένη πνευματική ανάπτυξη. Είναι άτομα με αφυπνισμένα τα Κέντρα Καρδιάς και Κεφαλής με εξαιρετική νοητική ανάπτυξη’ έχουν εδραιώσει συνειδητή επαφή με την ψυχή έχοντας τη δύναμη να εργάζονται στα νοητικά πεδία με έναν εκγυμνασμένο νου και την ικανότητα να “συγκρατούν τον νου σταθερά στο φως”.

Εργάζονται ο καθένας στον προσωπικό τομέα υπηρεσίας του αλλά και ενωμένοι υποκειμενικά εργάζονται μέσω εστιασμένου διαλογισμού με τις ενέργειες του Φωτός, της Αγάπης και της Θέλησης-για-το-Καλό για τη θεραπεία και την εξέλιξη του πλανήτη. Δεν αναγνωρίζουν καμμία εξουσία-αυθεντία πέρα από την αλήθεια της δικής τους ψυχής και επιζητούν να υπηρετούν την ανθρωπότητα που αγαπούν βαθιά.

Αυτοί οι πνευματικά εξελιγμένοι άνθρωποι –ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου–  αποτελούν το Πλανητικό Κέντρο Ajna και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πνευματικής Ιεραρχίας -των Φωτισμένων Διδασκάλων της Σοφίας με κέντρο τον Χριστό, τον Κύριο της Αγάπης- και της ανθρωπότητας.

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος της Σοφίας Djwal Khul έχει αναφερθεί εκτεταμένα στη Διδασκαλία του -για το κρίσιμο έργο του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου στην εξέλιξη της ανθρωπότητας- μέσα από τα βιβλία της Alice Bailey:

“Τώρα στο πλήρωμα του χρόνου και δια του έργου της εξέλιξης προβάλλει ένας όμιλος που ίσως φέρει τη σωτηρία στον κόσμο και που – ενσωματώνοντας τις ομαδικές ιδέες και καταδεικνύοντας την ομαδική φύση, εκδηλώνοντας με μικρό τρόπο την αληθινή σημασία του σώματος του Χριστού και δίνοντας στον κόσμο μια εικόνα της αληθινής φύσης ενός πνευματικού οργανισμού – θα διεγείρει και θα ενεργοποιήσει τις σκέψεις και τις ψυχές των ανθρώπων, έτσι ώστε η Νέα Εποχή θα εγκαινιασθεί με τη διάχυση της αγάπης, γνώσης και αρμονίας του ίδιου του Θεού.

[…]

Ένα τέτοιο σώμα υπάρχει τώρα με τα μέλη του σε κάθε χώρα. […] Σ’ αυτούς επενδύθηκε το πνεύμα της ανοικοδόμησης· είναι οι δομητές της νέας εποχής· σ’ αυτούς ανατέθηκε το έργο της διατήρησης του πνεύματος της αλήθειας και της αναδιοργάνωσης της σκέψης των ανθρώπων έτσι ώστε ο φυλετικός νους να ελεγχθεί και να έρθει σ’ εκείνη τη διαλογιστική και στοχαστική κατάσταση που θα του επιτρέψει ν’ αναγνωρίσει την επόμενη ανέλιξη της θειότητας.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας”

Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου

“Αυτή η ενέργεια της αγάπης είναι πρωταρχικά συγκεντρωμένη (για σκοπούς ιεραρχικής δραστηριότητας) στο Νέο Όμιλο Υπηρετών του Κόσμου. Ο όμιλος αυτός έχει επιλεγεί απ’ την Ιεραρχία σαν ο κύριος αγωγός της έκφρασής της. Αυτός ο όμιλος που αποτελείται απ’ όλους τους παγκόσμιους μαθητές κι όλους τους εργαζόμενους μυημένους, έχει τους εκπροσώπους του σε κάθε ομάδα ιδεαλιστών και υπηρετών και σε κάθε σώμα ανθρώπων που εκφράζουν την ανθρώπινη σκέψη, ιδιαίτερα στο βασίλειο της ανθρώπινης βελτίωσης κι εξύψωσης. Μέσω αυτών μπορεί να εκφρασθεί η δυναμικότητα της αγάπης-σοφίας.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Το Πεπρωμένο των Εθνών”

“O νέος όμιλος υπηρετών του κόσμου είναι  ένας χαλαρός δεσμός ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους με εποικοδομητικούς ειρηνικούς σκοπούς και καλή θέληση που δίνει έμφαση στην πρωταρχική ανάγκη να εδραιωθούν ορθές ανθρώπινες σχέσεις πριν γίνει εφικτή η διαρκής ειρήνη. Ο όμιλος αυτός […] είναι μια σύνδεση όλων όσων ζητούν να εκφράσουν το πνεύμα του Χριστού και οι οποίοι είναι ελεύθεροι από το πνεύμα του μίσους και της εκδίκησης. Η πρόκληση αυτού του ομίλου για τον κόσμο είναι να απορρίψει κάθε ανταγωνισμό και αντιπάθεια, κάθε μίσος και φυλετική διαφορά και να επιχειρήσει να ζήσει με όρους μίας οικογένειας, μίας ζωής και μίας ανθρωπότητας.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας”

“Συναθροίζονται από κάθε έθνος, αλλά συναθροίζονται κι επιλέγονται όχι από την επιβλέπουσα Ιεραρχία ή απ’ οποιονδήποτε Διδάσκαλο, αλλά απ’ τη δύναμη της ανταπόκρισής τους στην πνευματική ευκαιρία, παλίρροια και φθόγγο.

[…]

Βρίσκουν το δρόμο τους στην κορυφή κάθε πεδίου της ανθρώπινης γνώσης, όχι με τις φωνασκίες για τις δικές τους ιδέες, ανακαλύψεις και θεωρίες, αλλά γιατί είναι τόσο περιεκτικοί στην προοπτική τους και τόσο ευρείς στην ερμηνεία τους για την αλήθεια, ώστε βλέπουν το χέρι του Θεού σ’ όλα τα γεγονότα, τη σφραγίδα Του σ’ όλες τις μορφές και το φθόγγο Του να ηχεί μέσω κάθε αγωγού επικοινωνίας μεταξύ της υποκειμενικής πραγματικότητας και της αντικειμενικής εξωτερικής μορφής. Ανήκουν σ’ όλες τις φυλές· μιλούν όλες τις γλώσσες· αγκαλιάζουν όλες τις θρησκείες, όλες τις επιστήμες κι όλες τις φιλοσοφίες.

Τα χαρακτηριστικά τους είναι η σύνθεση, η περιεκτικότητα, η διανοητικότητα και η εξαιρετική νοητική ανάπτυξη. Δεν έχουν κανένα δόγμα, εκτός απ’ το δόγμα της Αδελφοσύνης που βασίζεται στη μία Ζωή. Δεν αναγνωρίζουν καμιά αυθεντία, εκτός απ’ την αυθεντία των δικών τους ψυχών και κανένα Διδάσκαλο εκτός από την ομάδα που ζητούν να υπηρετήσουν και την ανθρωπότητα που αγαπούν βαθιά.

Δεν υψώνουν φραγμούς γύρω τους, αλλά διέπονται από πλατιά ανεκτικότητα και υγιή νοητικότητα κι αίσθηση αναλογίας. Κοιτάζουν με ανοικτά μάτια τον κόσμο των ανθρώπων κι αναγνωρίζουν εκείνους που μπορούν να υψώσουν και για τους οποίους μπορούν να σταθούν όπως στέκουν τα Μεγάλα Όντα – ανυψώνοντας, διδάσκοντας και βοηθώντας.

Αναγνωρίζουν τους ομότιμους και ίσους τους και γνωρίζουν ο ένας τον άλλο όταν συναντιούνται και συμπαραστέκονται στους συνεργάτες τους στο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Δεν ενδιαφέρει αν οι ορολογίες τους διαφέρουν, αν οι από μέρους τους ερμηνείες των συμβόλων και των γραφών ποικίλλουν, ή αν τα λόγια τους είναι λίγα ή πολλά. Βλέπουν τα μέλη της ομάδας τους σε κάθε πεδίο – πολιτικό, επιστημονικό, θρησκευτικό και οικονομικό – και τους δίνουν σημεία αναγνώρισης κι ένα αδελφικό χέρι.

Αναγνωρίζουν επίσης Εκείνους που προχώρησαν περισσότερο από τους ίδιους στην κλίμακα της εξέλιξης και Τους θεωρούν Δασκάλους και ζητούν να μάθουν απ’ Αυτούς εκείνο που είναι τόσο πρόθυμοι να μεταδώσουν.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας”

Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου

“Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 […]  κύριες απαιτήσεις:

  1. Ορισμένος βαθμός ενοποίησης μεταξύ της ψυχής και του μηχανισμού της είναι ουσιώδης και η εσώτερη εκείνη τριπλότητα που συνήθως υπνώττει στην πλειονότητα, ψυχή-νους-εγκέφαλος, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη κι ενεργός.
  2. Ο εγκέφαλος πρέπει να είναι τηλεπαθητικά ευαίσθητος σε δύο κατευθύνσεις κατά βούληση. Πρέπει να έχει επίγνωση του κόσμου των ψυχών κι επίσης του κόσμου των ανθρώπων.
  3. Πρέπει επίσης να υπάρχει ικανότητα για αφηρημένη ή συνθετική σκέψη. Αυτή θα επιτρέψει στον άνθρωπο να υπερπηδήσει τους φυλετικούς και θρησκευτικούς φραγμούς. Όταν είναι παρούσα, υπάρχει και μια βεβαιωμένη πίστη στη συνέχεια της ζωής και στη συσχέτισή της με τη μετά θάνατο ζωή.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας”

“Είναι συνεπώς πρόδηλο ότι ορισμένες αναπτύξεις πρέπει να έχουν συντελεστεί μέσα στο άτομο προτού μπορέσει να γίνει συνειδητά ένα λειτουργικό μέλος του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου, που είναι ο κύριος όμιλος αυτή την εποχή, ο οποίος εργάζεται σαφώς υπό τον Νόμο της Ομαδικής Προόδου:

  1. Πρέπει να έχει αφυπνισμένο το κέντρο της καρδιάς και να είναι τόσο εξωστρεφές στη “συμπεριφορά” του ώστε η καρδιά να συνδέεται γοργά με τα καρδιακά κέντρα τουλάχιστον οκτώ άλλων ανθρώπων. Τότε όμιλοι από εννέα αφυπνισμένους ζηλωτές μπορούν αποκρυφιστικά ν’ απορροφηθούν στο καρδιακό κέντρο του πλανητικού Λόγου. Μέσω αυτού μπορεί να ρέει η ζωή Του και τα μέλη του ομίλου μπορούν να συνεισφέρουν το μερίδιο της ενέργειάς τους στις ζωικές επιδράσεις που κυκλοφορούν σ’ ολόκληρο το σώμα Του. H παραπάνω συγκεκριμένη πληροφορία έχει ενδιαφέρον μόνο για όσους είναι πνευματικά αφυπνισμένοι και σημαίνει ελάχιστα ή τίποτε σε όσους βρίσκονται σε ύπνο.
  2. Το κέντρο της κεφαλής πρέπει επίσης να βρίσκεται σε διαδικασία αφύπνισης και η ικανότητα να “συγκρατούμε το νου σταθερά στο φως” πρέπει να είναι κάπως αναπτυγμένη.
  3. Πρέπει επίσης να απαντώνται στο άτομο μερικές μορφές δημιουργικής δραστηριότητας και ο υπηρέτης πρέπει να είναι δραστήριος σε κάποια ανθρωπιστική, καλλιτεχνική, λογοτεχνική, φιλοσοφική ή επιστημονική γραμμή.

Όλα αυτά συνεπάγονται ολοκλήρωση της προσωπικότητας κι ευθυγράμμιση κι εκείνη τη μαγνητική, ελκτική έκκληση που διακρίνει όλους τους μαθητές στη μια ή την άλλη μορφή.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Εσωτέρα Ψυχολογία ΙΙ”

 

Το Mantram του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου – The Mantram of the New Group of World Servers

Είθε η Δύναμη της μιας Ζωής να διαχυθεί μέσω του ομίλου όλων των αληθινών εξυπηρετητών.

Είθε η Αγάπη της μιας Ψυχής να χαρακτηρίζει τη ζωή όλων όσων επιζητούν να εξυπηρετήσουν τα Μεγάλα Όντα.

Είθε να εκπληρώσω το μέρος μου στο ενιαίο Έργο με αυταπάρνηση, αβλάβεια και ορθό λόγο.

 

Το Mantram της Ενοποίησης – The Mantram of Unification

Οι υιοί των ανθρώπων είναι ένα και εγώ είμαι ένα μαζί τους.

Ζητώ να αγαπώ, όχι να μισώ.

Ζητώ να υπηρετώ και όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία.

Ζητώ να θεραπεύω όχι να βλάπτω.

Είθε ο πόνος να φέρει την οφειλόμενη ανταμοιβή φωτός και αγάπης.

Είθε η ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μορφή και τη ζωή και όλα τα γεγονότα και να φέρει στο φως την αγάπη που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου.

Ας έλθει το όραμα και η ενόραση.

Ας αποκαλυφθεί το μέλλον.

Ας εκδηλωθεί η εσωτερική ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις.

Ας επικρατεί η Αγάπη.

Όλοι οι άνθρωποι ας αγαπούν.

 

Η Μεγάλη Επίκληση – The Great Invocation

Από την εστία του Φωτός, μέσα από τη Διάνοια του Θεού

Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.

Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

 

Από την εστία της Αγάπης, μέσα από την Καρδιά του Θεού

Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.

Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

 

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή

Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων-

Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

 

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων

Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

 

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

Ο ήχος της ψυχής και ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου