Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή

Η θεμελιώδης ανάγκη που αντιμετωπίζει σήμερα ο εκπαιδευτικός κόσμος, είναι η ανάγκη να συσχετισθεί η διαδικασία της ανέλιξης της ανθρώπινης νοητικότητας με τον κόσμο της έννοιας και όχι με τον κόσμο των αντικειμενικών φαινομένων. Ωσότου γίνει στόχος της εκπαίδευσης ο προσανατολισμός του ανθρώπου προς τον εσώτερο αυτό κόσμο των πραγματικοτήτων, θα έχουμε τη λαθεμένη έμφαση της τωρινής εποχής.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal KhulAlice Bailey, “Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή”

Η κατανόηση της αληθινής φύσης του ανθρώπου και η αποδοχή της ψυχής ως αληθινού γεγονότος στην ανθρώπινη ύπαρξη θα φέρει δομικές αλλαγές στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα και τις τωρινές μεθόδους διδασκαλίας. Η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ περισσότερο από απομνημόνευση και απόκτηση γνώσεων. Η εκπαίδευση σήμερα δίνει έμφαση στον κατώτερο – περιορισμένο νου ο οποίος λειτουργεί στο πεδίο του χωριστικά αποκομμένος από την απεραντοσύνη του θεϊκού σύμπαντος’ από την αλήθεια και το Όλον. Η γνώση από μόνη της είναι ανεπαρκής αν δεν συσχετίζεται με τη διεύρυνση της συνείδησης.

Έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει ότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα είναι ανεπαρκή’ απέτυχαν να διδάξουν στα παιδιά έναν σωστό τρόπο ζωής’ δεν ενστάλαξαν εκείνες τις μεθόδους σκέψης και δράσης που οδηγούν σε ορθές ανθρώπινες σχέσεις – στις σχέσεις που είναι ουσιώδεις για την ευτυχία, την επιτυχία και την ολική εμπειρία σε οποιαδήποτε σφαίρα της ανθρώπινης προσπάθειας.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal KhulAlice Bailey, “Τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας”

Το σημερινό εξελικτικό στάδιο του ανθρώπου υποδηλώνει ότι είναι έτοιμος να αντιληφθεί την πνευματική του φύση και να εκδηλώσει την εγγενή θειότητά του. Είναι έτοιμος να εργαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα του ανθρώπινου και του θείου στοιχείου της αληθινής του φύσης. Ο κόσμος μας μέσα από την τωρινή κρίση βαδίζει προς μία νέα ολοκλήρωση…

Η νέα εκπαίδευση – η νέα διδασκαλία έχει ήδη αρχίσει να διδάσκεται στον κόσμο’ μία διδασκαλία που ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπινου πνεύματος’ μία διδασκαλία που βοηθά τους ανθρώπους να εκφράζονται και να λειτουργούν στον κόσμο με το φως της νοημοσύνης – το φως της ψυχής’ που βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται αληθινά και να εκφράζονται με την καλοσύνη της καρδιάς’ που προωθεί την καλλιέργεια αληθινών αξιών’ που αναδεικνύει την αξία του ατόμου και του γεγονότος της μίας ανθρωπότητας’ που καλλιεργεί την οικουμενική – συλλογική συνείδηση, την ενότητα, την ομόνοια, την αρμονία και τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις’ που προετοιμάζει τους ανθρώπους να γίνουν πολίτες του κόσμου (world citizenship).

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της Νέας Εποχής’ μιας εποχής ειρήνης και συλλογικότητας που η ανθρωπότητα αναμένει και είναι έτοιμη…

Αληθινή εκπαίδευση σημαίνει διεύρυνση της συνείδησης.

Η πραγματική έννοια της εκπαίδευσης είναι, ή θα έπρεπε να είναι, η συνεχής διαδικασία διεύρυνσης της συνείδησης’ η δημιουργία αυξημένης πνευματικής ευαισθησίας’ η δημιουργία αντιληπτικής επίγνωσης’ μία διαδικασία με μεγάλο εύρος, χωρίς περιορισμούς που επιτελείται από τη στιγμή της γέννησης μέχρι το τέλος της ζωής του ανθρώπου.

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή

Αληθινή εκπαίδευση σημαίνει ανταπόκριση στην ψυχή.

Η πραγματική ευτυχία, η αγάπη και η πληρότητα επιτυγχάνονται όταν ο άνθρωπος παύει να ορίζεται από την κατώτερη φύση του αλλά εκφράζεται και λειτουργεί στον κόσμο ως ψυχή. Όταν όλη η ζωή του είναι κάτω από το φως της ψυχής –όταν οι σκέψεις, τα συναισθήματα, τα λόγια και οι πράξεις καθοδηγούνται από τον Ανώτερο Εαυτό- μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει ορθές ανθρώπινες σχέσεις, αρμονία, γαλήνη και ευδαιμονία και να προσφέρει αληθινή υπηρεσία. Ο αντικειμενικός σκοπός της Εσώτερης Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναπτύξει την εσωτερική αίσθηση και την εσώτερη εκείνη ευαίσθητη επίγνωση που θα του επιτρέψει να λειτουργεί στη ζωή με αυτόν τον τρόπο.

Στην Υδροχοϊκή εποχή που διανύουμε ένας από τους κύριους σκοπούς της εκπαίδευσης στη Νέα Εποχή είναι η εξάλειψη του ανταγωνιστικού πνεύματος –που θρέφει τη χωριστικότητα- και η αντικατάστασή του από το πνεύμα της συνεργασίας -που προάγει την ενότητα και τη συλλογική προσπάθεια.

Αληθινή εκπαίδευση σημαίνει γεφύρωση.

Η αληθινή εκπαίδευση βασίζεται στις έννοιες της σύνδεσης, της σύνθεσης, της συμφιλίωσης και της γεφύρωσης. Είναι μια συνεχής διεργασία γεφύρωσης του ανθρώπινου και του θείου στοιχείου της σύστασης του ανθρώπου και διαρκούς προσπάθειας δημιουργίας ορθής σχέσης ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, το Πνεύμα και την ύλη, το Όλον και το μέρος.

Η Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή είναι η Επιστήμη της Antakharana. Αυτή η επιστήμη και αυτός ο όρος είναι ο εσωτερικός τρόπος έκφρασης της αλήθειας της γεφυρωτικής ανάγκης του χάσματος μεταξύ των τριών όψεων της νοητικής φύσης: μεταξύ της ψυχής και του κατώτερου νου, δημιουργώντας έτσι μια ενοποίηση μεταξύ ψυχής και προσωπικότητας’ μεταξύ του κατώτερου νου, της ψυχής και του ανώτερου νου. Η Antakharana είναι η γέφυρα που δομεί ο άνθρωπος – δια του διαλογισμού, της κατανόησης και του μαγικού δημιουργικού έργου της ψυχής – μεταξύ των τριών όψεων της νοητικής του φύσης.

ΘιβετανόςAlice Bailey, “Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή”

Η εσώτερη εκπαίδευση βασίζεται στην επιστήμη της Antakharana – της “Γέφυρας του Ουράνιου Τόξου” μέσα από την οποία γεφυρώνεται -στη συνείδηση του ανθρώπου- ο κατώτερος αναλυτικός νους με τον ανώτερο θείο νου μέσω της ψυχής. Μίας επιστήμης και τεχνικής διαλογισμού η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή των πνευματικών αρχών της εσωτερικής διδασκαλίας στην καθημερινή ζωή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε υψηλότερα στάδια ολοκλήρωσης.

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή

Ωσότου αναγνωρισθεί το γεγονός του ανώτερου νου καθώς και η θέση που ο κατώτερος συγκεκριμένος νους πρέπει να πάρει σαν υπηρέτης του ανώτερου, θα έχουμε την υπερανάπτυξη της συγκεκριμένης υλιστικής ικανότητας – με την τάση της ν’ απομνημονεύει, να συσχετίζει γεγονότα και να παράγει εκείνο που θα ικανοποιεί την κατώτερη επιθυμία του ανθρώπου – αλλά δε θα έχουμε μια ανθρωπότητα που θα μπορεί να σκέπτεται αληθινά.

ΘιβετανόςAlice Bailey, “Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή”

Η εκπαίδευση στη Νέα Εποχή διδάσκει τους ανθρώπους πώς μέσα από τη συγκέντρωση και τον διαλογισμό μπορούν να φθάσουν στην αληθινή γνώση’ διδάσκονται πώς να σκέφτονται αληθινά’ να αποκτούν έλεγχο του νοητικού σώματος’ να αναπτύσσουν την ενόραση και τις εσωτερικές τους δυνάμεις.

Στα Εκπαιδευτικά Τμήματα / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας προχωρούμε στον δρόμο της αυτο-αντίληψης και της αφύπνισης της συνείδησης’ μαθαίνουμε να εκπαιδεύουμε τον νου μας να σκέφτεται με διαρκώς ευρύτερους και πιο αφηρημένους όρους. Καλλιεργείται η πνευματική ευαισθησία και αναπτύσσουμε τη δύναμη να είμαστε ένας εκπαιδευμένος Παρατηρητής.

 

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει:

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική

Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό

καθώς και Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα εκπαιδευτικά τμήματα είναι διαθέσιμες στη σελίδα: Νέα Τμήματα.