Εκπαίδευση / Σεμινάρια Εσωτερικής Διδασκαλίας

Εκπαίδευση / Σεμινάρια

Εκπαίδευση στη Νέα Εποχή

Η πραγματική έννοια της εκπαίδευσης είναι η συνεχής διαδικασία διεύρυνσης της συνείδησης’ η δημιουργία αυξημένης πνευματικής ευαισθησίας και αντιληπτικής επίγνωσης. Η νέα εκπαίδευση – η νέα διδασκαλία έχει ήδη αρχίσει να διδάσκεται στον κόσμο’ μία διδασκαλία που ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπινου πνεύματος’ μία διδασκαλία που βοηθά τους ανθρώπους να εκφράζονται και να λειτουργούν στον κόσμο με το φως της νοημοσύνης – το φως της ψυχής’ που βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται αληθινά και να εκφράζονται με την καλοσύνη της καρδιάς.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία
Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία
Η Ψυχολογία της Νέας Εποχής

Η Εσωτέρα Ψυχολογία είναι η επιστήμη της ψυχής και των Ακτίνων. Είναι ο δρόμος της προσωπικής ανάπτυξης  και της αληθινής αυτογνωσίας -του “Γνώθι σ’ Εαυτόν”. Βοηθά τον άνθρωπο να αντιληφθεί την πραγματική του φύση, να εναρμονιστεί με την ψυχή ώστε να πραγματώσει τον δημιουργικό του σκοπό, να επιτύχει ορθές ανθρώπινες σχέσεις, να ζήσει αρμονικά, δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που βασίζεται στη γνώση της αληθινής ανθρώπινης σύστασης και της θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. Η βαθιά γνώση της Εσωτέρας Θεραπευτικής παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της θεραπευτικής τέχνης. Είναι ο δρόμος προς το Φως και την πνευματική αφύπνιση. Βοηθά τον άνθρωπο να ανακαλύψει τον πραγματικό του εαυτό, να υλοποιήσει το δημιουργικό του κάλεσμα, να ζήσει αληθινά και ουσιαστικά.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που βασίζεται στη γνώση της αληθινής ανθρώπινης σύστασης και της θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. Η βαθιά γνώση της Εσωτέρας Θεραπευτικής παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της θεραπευτικής τέχνης. Είναι ο δρόμος προς το Φως και την πνευματική αφύπνιση. Βοηθά τον άνθρωπο να ανακαλύψει τον πραγματικό του εαυτό, να υλοποιήσει το δημιουργικό του κάλεσμα, να ζήσει αληθινά και ουσιαστικά.

Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό
Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό
Ο Ορθός Επιστημονικός Διαλογισμός

Ο αληθινός διαλογισμός -μέσω της ρυθμικής επανάληψης και της συνέπειας- οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση. Είναι μια αυστηρά νοητική διαδικασία και ο μαθητής χρειάζεται να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες για να δρέψει τους καρπούς του διαλογισμού. Ο αποκρυφιστικός διαλογισμός είναι ο δρόμος προς το Φως και την αποκάλυψη του Ένδον Θεού.

Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Γνώση – Διεύρυνση - Προσωπική Εξέλιξη

Τα Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας μας προσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πιο συνειδητά το βαθύτερο νόημα πίσω από κάθε διαδικασία της ζωής. Μέσα από τη γνώση και την αλήθεια της Αιώνιας Σοφίας “βλέπουμε” εσωτερικά τη σημασία και τα “δώρα” που μας δίνουν όλες οι προκλήσεις που βιώνουμε μαθαίνοντας να ζούμε μια ζωή πιο συνειδητή, αληθινή και ευτυχισμένη.

Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Γνώση – Διεύρυνση - Προσωπική Εξέλιξη

Τα Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας μας προσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πιο συνειδητά το βαθύτερο νόημα πίσω από κάθε διαδικασία της ζωής. Μέσα από τη γνώση και την αλήθεια της Αιώνιας Σοφίας “βλέπουμε” εσωτερικά τη σημασία και τα “δώρα” που μας δίνουν όλες οι προκλήσεις που βιώνουμε μαθαίνοντας να ζούμε μια ζωή πιο συνειδητή, αληθινή και ευτυχισμένη.