Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul

“Είμαι ένας αδελφός σας που ταξίδεψε λίγο μακρύτερα πάνω στην Ατραπό … και έχει επομένως επιφορτιστεί με μεγαλύτερες ευθύνες. Είμαι κάποιος που αγωνίστηκε και διάνοιξε τον δρόμο του πολεμώντας προς ένα μεγαλύτερο μέτρο φωτός … και συνεπώς πρέπει να ενεργήσω σαν διαβιβαστής του φωτός, αδιάφορο ποιο θα είναι το τίμημα.”

O Θιβετανός

Ο Διδάσκαλος Djwal Khul ή Διδάσκαλος D.K. όπως συχνά αποκαλείται ή Θιβετανός είναι ένας Μύστης της δεύτερης Ακτίνας, της Αγάπης-Σοφίας. Είναι ένας από τους Διδασκάλους στην Πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη -με κεφαλή τον Χριστό- και συνδέεται στενά με τους Διδασκάλους K.H. και M. και το έργο Τους. Είναι επικεφαλής ενός από τα βοηθητικά Ashram μέσα στο μείζον Ashram δεύτερης Ακτίνας του Διδασκάλου K.H.

“O Χριστός τον Οποίο υπηρετώ ως μαθητής και η πνευματική Ιεραρχία της οποίας είμαι μέλος, έλκονται διαρκώς πλησιέστερα στην ανθρωπότητα’ στο παρελθόν χρησιμοποίησα μια δήλωση για τη διαβεβαίωσή σας, “Η Ιεραρχία στέκει”, σήμερα σας λέω, “Η Ιεραρχία είναι κοντά”.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul / Alice Bailey, ”Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας”

Ο Διδάσκαλος D.K. έλαβε την πέμπτη μύηση το 1875 και κατέχει συνεπώς τον ίδιο φυσικό φορέα με τoν oπoίo έλαβε τη μύηση, ενώ οι περισσότερoι από τoυς άλλoυς Διδασκάλoυς έλαβαν την πέμπτη μύηση όταν κατείχαν πρoηγoύμενoυς φoρείς.

Έχει βαθιά μόρφωση και γνώση για τις ακτίνες και τις πλανητικές Ιεραρχίες του ηλιακού συστήματος. Εργάζεται με όσους θεραπεύουν με αληθινή αυταπάρνηση και αγνή καρδιά’ με τους ερευνητές της αλήθειας’ με όλους όσους επιδιώκουν τη θεραπεία και την ανακούφιση του κόσμου και με τις μεγάλες παγκόσμιες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Εργάζεται επίσης πολύ με τους θεραπευτές αγγέλους (devas) για τη θεραπεία φυσικών ασθενειών της ανθρωπότητας.

Το έργο του Θιβετανού Διδασκάλου περιλαμβάνει τη διδασκαλία και τη διάδοση της γνώσης της Αιώνιας Σοφίας. Είναι Εκείνος ο οποίος ανέλαβε -εκ μέρους της Ιεραρχίας- να διαχύσει την Αιώνια Σοφία για την αφύπνιση και εξέλιξη της ανθρωπότητας’ να καταδείξει το γεγονός της ύπαρξης του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου’ να γνωστοποιήσει το γεγονός της Επανεμφάνισης του Χριστού καθώς και το έργο της προετοιμασίας της ανθρωπότητας γι’ αυτό το πνευματικό γεγονός.

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul

Απόσπασμα από μία Δήλωση του Θιβετανού

“Είναι αρκετό να πω ότι είμαι ένας Θιβετανός μαθητής ορισμένου βαθμού και αυτό δε σας λέει παρά λίγα, γιατί όλοι είναι μαθητές, από τον πιο ταπεινό ζηλωτή μέχρι και πέρα από τον ίδιο τον Χριστό. Ζω σ’ ένα φυσικό σώμα, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, στα σύνορα του Θιβέτ και, μερικές φορές, όταν το επιτρέπουν τα άλλα μου καθήκοντα, προεδρεύω (από εξωτερική άποψη) σε μια μεγάλη ομάδα Θιβετανών λάμα. Αυτό είναι το γεγονός που έγινε αιτία να διαδοθεί ότι είμαι ηγούμενος αυτού του ιδιαίτερου μοναστηριού των λάμα. Εκείνοι που συνδέονται μαζί μου στο έργο της Ιεραρχίας (και όλοι οι αληθινοί μαθητές συνδέονται μ’ αυτό το έργο) με γνωρίζουν με ένα ακόμη όνομα και υπούργημα. Η A.A.B. γνωρίζει ποιος είμαι και με αναγνωρίζει με δύο από τα ονόματά μου.

Είμαι ένας αδελφός σας που ταξίδεψε λίγο μακρύτερα πάνω στην Ατραπό από τον μέσο σπουδαστή και έχει επομένως επιφορτιστεί με μεγαλύτερες ευθύνες. Είμαι κάποιος που αγωνίστηκε και διάνοιξε τον δρόμο του πολεμώντας προς ένα μεγαλύτερο μέτρο φωτός από τον ζηλωτή που θα διαβάσει αυτό το άρθρο και συνεπώς πρέπει να ενεργήσω σαν διαβιβαστής του φωτός, αδιάφορο ποιο θα είναι το τίμημα.

Δεν είμαι γέρος, καθώς η ηλικία υπολογίζεται στους δασκάλους, όμως δεν είμαι νέος ή άπειρος. Το έργο μου είναι να διδάσκω και να διαδίδω τη γνώση της Αιώνιας Σοφίας οπουδήποτε μπορώ να βρω ανταπόκριση και αυτό κάνω για πολλά χρόνια. Επιδιώκω ακόμη να βοηθήσω τον Διδάσκαλο M. και τον Διδάσκαλο K.H. όποτε προσφέρεται ευκαιρία, γιατί από πολύ καιρό συνδέομαι μαζί Τους και με το έργο Τους.

Σ’ όλα τα παραπάνω σας έχω πει πολλά’ ταυτόχρονα όμως δε σας είπα τίποτα που θα σας οδηγούσε να μου προσφέρετε την τυφλή εκείνη υπακοή και την ανόητη αφοσίωση που προσφέρει ο συναισθηματικός ζηλωτής στον Guru και τον Διδάσκαλο τον Οποίο είναι ανίκανος ακόμη να προσεγγίσει. Ούτε και θα επιτύχει την περιπόθητη αυτή επαφή μέχρι να μετουσιώσει τη συναισθηματική αφοσίωση σε ανιδιοτελή υπηρεσία προς την ανθρωπότητα – όχι προς τον Διδάσκαλο.

Τα βιβλία που έγραψα αποστέλλονται στον κόσμο δίχως καμιά αξίωση για την αποδοχή σας. Μπορεί ή όχι να είναι ορθά, αληθινά και χρήσιμα. Ανήκει σε σας να εξακριβώσετε την αλήθειά τους, με την ορθή πρακτική και με την άσκηση της ενόρασης. Ούτε εγώ ούτε η A.A.B. ενδιαφερόμαστε καθόλου να ανακηρυχθούν σαν εμπνευσμένα κείμενα, ή να λέγεται γι’ αυτά (με κομμένη την ανάσα) πως είναι έργο κάποιου από τους Διδασκάλους.

Αν παρουσιάζουν την αλήθεια με τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελεί συνέχεια εκείνης που ήδη προσφέρθηκε στις παγκόσμιες διδασκαλίες, αν οι πληροφορίες που δίνουν ανυψώνουν την έφεση και τη θέληση-για-υπηρεσία από το πεδίο των συναισθημάτων στο πεδίο του νου (στο πεδίο όπου οι Διδάσκαλοι μπορούν να βρεθούν), τότε θα έχουν εξυπηρετήσει τον σκοπό τους.

Αν η διδασκαλία που μεταδίδουν προκαλεί την ανταπόκριση του φωτισμένου νου του εργάτη μέσα στον κόσμο και επιφέρει την αστραποβολή της ενόρασής του, τότε η διδασκαλία ας γίνει αποδεκτή. Όχι όμως διαφορετικά. Αν οι δηλώσεις επιβεβαιωθούν τελικά ή κριθούν αληθινές κάτω από το κριτήριο του Νόμου των Αντιστοιχιών, τότε αυτό θα είναι καλό και ικανοποιητικό. Αν όμως δε συμβεί αυτό, ας μην αποδεχτεί ο σπουδαστής όσα λέγονται.”

Αύγουστος 1934

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul

“Η καθημερινή φυσική ζωή των Διδασκάλων, του Χριστού και εκείνων των Μελών της Ιεραρχίας (μυημένων και αποδεγμένων μαθητών) που λειτουργούν σε φυσικά σώματα, έχει τον προσανατολισμό της στα υποκειμενικά επίπεδα της ζωής’ η πλειονότητά Τους και ιδιαίτερα τα ανώτερα Μέλη της Ιεραρχίας κατά κανόνα δεν αναμειγνύονται πολύ με το κοινό ούτε βαδίζουν στους δρόμους των μεγάλων μας πόλεων. Εργάζονται όπως κάνω εγώ από το καταφύγιο μου στα Ιμαλάια και από εκεί επηρέασα και βοήθησα περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους πιθανόν θα πλησίαζα αν βάδιζα καθημερινά στο μέσο των θορυβωδών και χαωδών ανθρώπινων υποθέσεων.

Ζω μια κανονική και πιστεύω χρήσιμη ζωή ως πρεσβύτερο στέλεχος ενός μεγάλου μοναστηριού λάμα, όμως το κύριο έργο μου βρίσκεται αλλού – απλωμένο στον κόσμο των ανθρώπων’ προσεγγίζω αυτόν τον αχανή αριθμό ανθρώπινων όντων με το μέσον των βιβλίων που έγραψα, μέσω των ομίλων που ξεκίνησα και παρότρυνα, όπως οι Άνθρωποι Καλής Θέλησης και τα Τρίγωνα και μέσω των μαθητών μου οι οποίοι μιλούν και διαδίδουν την αλήθεια όπως ζήτησα να την παρουσιάσω.”

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul / Alice Bailey, “Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας”

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του Διδασκάλου D. K. μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα: Το έργο του Θιβετανού Διδασκάλου.