Διαλογισμοί στις Πανσελήνους – Μέγιστη Πνευματική Ευκαιρία για Υπηρεσία

Ο διαλογισμός -ιδιαίτερα σε ομαδικό σχηματισμό- είναι ένας πολύ δυναμικός τρόπος υπηρεσίας για την ανθρωπότητα. Οι ενέργειες του Φωτός, της Αγάπης και της Θέλησης-για-το-Καλό είναι πάντα διαθέσιμες για εκείνους που μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί τους μέσω του διαλογισμού.

Η πανσέληνος κάθε μήνα είναι η στιγμή όπου η πλημμυρίδα των πνευματικών ενεργειών βρίσκεται στην κορύφωσή της και είναι εκείνη η περίοδος όπου η είσοδος στην Ατραπό της Προσέγγισης γίνεται δυνατή. Εκείνες τις στιγμές μπορούμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση προς τον Θεό -τον Δημιουργό’ είναι εκείνες οι στιγμές όπου οι πνευματικές ενέργειες με τρόπο μοναδικό γίνονται προσιτές “ανοίγοντας τον δρόμο” ώστε να μπορέσει η ανθρωπότητα να έρθει σε πιο στενή επαφή με την πλανητική Ιεραρχία -τους Διδασκάλους της Σοφίας- και με τον Χριστό –τον Διδάσκαλο όλων των Διδασκάλων, τον Κύριο της Αγάπης- που στέκει στην καρδιά της Ιεραρχίας.

Η εισροή των πνευματικών ενεργειών κατά την πανσέληνο καθιστά μία μεγάλης σπουδαιότητας ευκαιρία για διαλογισμό και υπηρεσία καθώς η διοχέτευση της ενέργειας -μέσω του ομαδικού διαλογισμού- μπορεί να είναι εξαιρετικής δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει online ομαδικούς διαλογισμούς στις πανσελήνους – τα Δώδεκα Πνευματικά Φεστιβάλ’ μία πρόσκληση που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους Καλής Θέλησης – ανθρώπους με πνευματική έφεση που επιθυμούν να συμβάλλουν στο ομαδικό έργο για την υλοποίηση του Θεϊκού Σχεδίου ώστε να εγκαθιδρυθεί η αγάπη, η ενότητα και η ειρήνη στον πλανήτη.

Μέσα από τη θεμελιώδη έννοια του ομαδικού έργου, ενωνόμαστε όλοι από ψυχής με πνεύμα αγάπης και αδελφοσύνης για να εργαστούμε μέσω του διαλογισμού στα νοητικά πεδία. Η διαλογιστική εργασία στις μηνιαίες συναντήσεις κατά τις πανσελήνους περιλαμβάνει μία ομιλία βασισμένη σε εσωτερικά κείμενα της οποίας σκοπός είναι να εστιάσει, να συντονίσει και να ανυψώσει την νοητική εργασία των συμμετεχόντων και τον διαλογισμό βασισμένο στην επιστήμη του αποκρυφισμού.

Η διαλογιστική εργασία επιτελείται μέσω της συγχώνευσης, της ευθυγράμμισης και της ολοκλήρωσης, της εφέλκυσης και της διανομής καθώς και της ομαδικής επίκλησης. Ο διαλογισμός περιλαμβάνει τον στοχασμό στη σπερματική σκέψη του βασικού τόνου του αστερισμού -με τις ιδιαίτερες ιδιότητες- που επηρεάζει τον κάθε μήνα -όπως νοείται από την Εσωτέρα Αστρολογία, την αστρολογία της ψυχής, του μαθητή – disciple.

Η ομαδική -αυτή- διαλογιστική εργασία βασίζεται στην αποκρυφιστική αλήθεια η οποία αναγνωρίζει ότι τα πάντα είναι ενέργεια και στον θεμελιώδη Νόμο:

“Η ενέργεια ακολουθεί πάντα τη σκέψη και πηγαίνει εκεί όπου εστιάζεται η σκέψη”.

 Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”

 Η εργασία αυτή βασίζεται ακόμη στην κεντρική ιδέα του αποκρυφισμού όπως μας αποκαλύπτει ο Θιβετανός Διδάσκαλος:

“Ακόμη και το μικρότερο άτομο ουσίας έχει μέσα του το σπέρμα εκείνου που μπορεί να ανταποκριθεί στην πνευματική ενέργεια.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Εσωτέρα Αστρολογία”

“Ο διαλογισμός του ανθρώπου αυτή την περίοδο αποσκοπεί στην αλλαγή των συνθηκών, στην επίκληση ανώτερων πνευματικών δυνάμεων, στην εργασία με συγκέντρωση –κάθετα και οριζόντια– μέσα στον κόσμο των ανθρώπων και μέσα στο βασίλειο του Θεού. Αυτή η κάθετη και οριζόντια δραστηριότητα κρατά το μυστικό του δημιουργικού διαλογισμού. Επικαλείται τις ανώτερες ενέργειες και δημιουργεί έναν αγωγό επαφής μεταξύ της ψυχής και του πνεύματος. Αυτό επέρχεται από αυτό που έχω αποκαλέσει “κάθετο διαλογισμό”. Επίσης εφελκύει και προκαλεί μια ζύμωση ή μια δυναμική μετακίνηση στο επίπεδο της ύπαρξης που πρέπει να επηρεαστεί ή να αλλάξει, και αυτό είναι η οριζόντια όψη. Τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια δραστηριότητα είναι παραστατικές της μεθόδου επίκλησης και εφέλκυσης, όπως υιοθετούνται από όλους τους συνδεόμενους ομίλους μεταξύ των διαφόρων πλανητικών κέντρων.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice Bailey, “Μαθητεία στη Νέα Εποχή ΙΙ”

Διαλογισμοί στις Πανσελήνους

Οι πνευματικές ενέργειες που είναι διαθέσιμες κάθε πανσέληνο –εφόσον γίνονται κατανοητές- λαμβάνονται και διανέμονται με ορθό τρόπο μέσω του διαλογισμού. Ο διαλογισμός γίνεται σπουδαίο μέσον υπηρεσίας για τον πλανήτη όταν ο νους εφελκύει τις  ενέργειες του Φωτός, της Αγάπης και της Θέλησης-για-το-Καλό διαχύνοντας και ενσταλάζοντας αυτές τις ενέργειες στις συνειδήσεις των ανθρώπων συμβάλλοντας στην ανύψωση της συνείδησης της ανθρωπότητας στο σύνολό της έτσι ώστε το ανθρώπινο βασίλειο να μπορέσει να ανατείνει προς το πνευματικό.

“Αυτό το έργο των Πανσελήνων συνεπάγεται τη χρήση της δημιουργικής φαντασίας, την καλλιέργεια της δύναμης του οραματισμού, την ένταση του μαγνητικού κραδασμού του κέντρου Ajna και συνεπώς της υπόφυσης. Αυτό εδραιώνει ένα μαγνητικό πεδίο για την αλληλεπίδραση των ρευμάτων και των ενεργειών που έρχονται σε δράση δια της δραστηριότητας του κεφαλικού κέντρου και της επίφυσης. Οι ανώτερες αυτές δυνάμεις προσάγονται και χρησιμοποιούνται στις διαλογιστικές διαδικασίες που ακολουθεί όλος ο όμιλος.”

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice bailey, “Μαθητεία στη Νέα Εποχή Ι”

Καθώς εργαζόμαστε με συνέπεια και προχωρούμε στο μονοπάτι του διαλογισμού η τριπλότητα ψυχή-νους-εγκέφαλος γίνεται ευθυγραμμισμένη και ενεργός’ εγκαθιδρύουμε την επαφή με την ψυχή και εδραιωνόμαστε στην Πνευματική Τριάδα, επιτρέποντας ολοένα και περισσότερο στο εσωτερικό μας φως -τον Ένδον Χριστό- να φωτίζει και να καθοδηγεί τη ζωή μας’ ζούμε μια αγνή, ρυθμισμένη ζωή εναρμονιζόμενοι με τους Συμπαντικούς Νόμους και τις ενέργειες του Φωτός, της Αγάπης και της Πνευματικής Θέλησης. Έτσι γινόμαστε ένας καθαρότερος και ισχυρότερος αγωγός διάχυσης του Φωτός και η προσφορά μας μέσω του διαλογισμού -ως υπηρεσία στην ανθρωπότητα- αυξάνει και κατά συνέπεια η ευθύνη μας απέναντι σε αυτό το έργο.

“Εκείνος που ατενίζει το φως και στέκεται μέσα στην ακτινοβολία του, χάνει από τα μάτια του τους σκοπούς του κόσμου των ανθρώπων, περνά στον φωτισμένο Δρόμο που οδηγεί στο μεγάλο Κέντρο της Απορρόφησης. Αυτός όμως που αισθάνεται την παρόρμηση να περάσει αυτόν τον Δρόμο, εντούτοις αγαπά τον αδελφό του που βρίσκεται στο σκοτάδι, στρέφεται πάνω στον στυλοβάτη του φωτός και γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση.

Ατενίζει το σκοτάδι και τότε τα επτά κέντρα φωτός που είναι μέσα του μεταβιβάζουν το φως που ξεχύνεται προς τα έξω και να, η όψη αυτών που βρίσκονται πάνω στον σκοτεινό δρόμο δέχεται αυτό το φως. Ο δρόμος γι’ αυτούς δεν είναι πια τόσο σκοτεινός. Πίσω από τους μαχητές –ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι– απαστράφτει το φως της Ιεραρχίας.”

Αρχαίο Σχόλιο

Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice bailey, “Μαθητεία στη Νέα Εποχή ΙΙ”

Οι Διαλογισμοί στις Πανσελήνους απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο που έχει έναν πνευματικό προσανατολισμό, που συμμερίζεται το όραμα και επιθυμεί να συνεισφέρει με τη συμβολή του στο ομαδικό έργο. Η διαλογιστική αυτή εργασία είναι ομαδικής φύσεως και περιλαμβάνει ανθρώπους σε διάφορα επίπεδα αφύπνισης και αντίληψης που συγχωνεύονται μέσω της ομαδικής προσπάθειας σε μια ενότητα.

Εκείνο που έχει σημασία είναι η ενωμένη προσπάθεια’ μία προσπάθεια όπου δεν υπάρχει χωριστικότητα’ εργαζόμαστε σαν μία ενότητα – ως μέλη του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου που αφιερώνεται στην παγκόσμια υπηρεσία και εργάζεται με πνεύμα αγάπης, ενότητας και αδελφοσύνης, ένας ομαδικός αγωγός που προετοιμάζει σταθερά τον δρόμο για την επανεμφάνιση του Χριστού.

Μέσα από την νοητική εργασία και τη φωτισμένη σκέψη, την επίκληση και τον οραματισμό, ο καθένας μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο και κανείς δεν είναι πολύ λίγος ή πολύ ασήμαντος για να υπηρετήσει’ η κάθε συνεισφορά είναι πολύτιμη καθώς συμβάλλει στο ομαδικό έργο για την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη, ώστε να εγκαινιαστεί μια Νέα Εποχή ειρήνης και καλής θέλησης.

 

Η Βεβαίωση της Αγάπης

Στο κέντρο όλης της Αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο εγώ, η ψυχή, θα κινηθώ προς τα έξω. Απ’ αυτό το κέντρο εγώ, εκείνος που υπηρετεί, θα εργασθώ.

Είθε η αγάπη του θείου Εαυτού να διαχυθεί μέσα στην καρδιά μου, μέσω του ομίλου μου και σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Στις μέρες μας αμέτρητοι όμιλοι παντού στον κόσμο συναντώνται τακτικά κατά τη διάρκεια των πανσελήνων κάθε μήνα για διαλογισμό προσφέροντας υπηρεσία. Με την πάροδο των ετών έχει δημιουργηθεί ένας ομαδικός αγωγός για τη διανομή και διάχυση των πνευματικών ενεργειών που συνεχώς αυξάνει.

Διαλογισμοί στις Πανσελήνους

“Τα δώδεκα ετήσια φεστιβάλ θα αποτελέσουν μια αποκάλυψη της θειότητας.”

 Θιβετανός Διδάσκαλος

Οι δώδεκα πανσέληνοι του έτους αποτελούν τα Δώδεκα Πνευματικά Φεστιβάλ – Πνευματικές Εορτές μεγάλης σπουδαιότητας και πνευματικής ευκαιρίας.

Το κάθε Φεστιβάλ έχει τη μοναδικότητά του καθώς η εισροή των ενεργειών που συμβαίνει κατά την πανσέληνο μεταφέρει τις ιδιαίτερες ιδιότητες του αστερισμού που επηρεάζει τον κάθε μήνα.

Τα Τρία Μεγάλα Πνευματικά Φεστιβάλ -μέγιστης πνευματικής σπουδαιότητας- εμπεδώνουν στη συνείδηση των ανθρώπων τις τρεις όψεις της θειότητας.

Οι υπόλοιπες πανσέληνοι που αποτελούν τα εννέα μικρότερα Πνευματικά Φεστιβάλ -επίσης ζωτικής σπουδαιότητας- εμπεδώνουν στη συνείδηση των ανθρώπων τις θείες ιδιότητες.

Τα Τρία Μεγάλα Πνευματικά Φεστιβάλ:

 To Φεστιβάλ του Πάσχα – Πανσέληνος στον Κριό: Είναι το Φεστιβάλ του αναστάντος, ζώντος Χριστού που είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού.

–  Το Φεστιβάλ του Βεσάκ – Πανσέληνος στον Ταύρο: Είναι το Φεστιβάλ του Βούδδα ο οποίος εκφράζει τη σοφία του Θεού.

–  Το Φεστιβάλ της Καλής Θέλησης – Πανσέληνος στους Διδύμους: Το Φεστιβάλ του Χριστού και της Ανθρωπότητας και Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης.

Η περίοδος της πανσελήνου με τις εισρέουσες ενέργειες, καλύπτει στην ουσία πέντε ημέρες: την ημέρα της ίδιας της πανσελήνου, τις δύο προηγούμενες ημέρες και τις δύο ημέρες που ακολουθούν την πανσέληνο:

α. Ημέρες Προετοιμασίας:

Οι δύο ημέρες που προηγούνται της πανσελήνου ορίζονται ως ημέρες προετοιμασίας. Αυτές τις  ημέρες μπορούμε να κάνουμε συνειδητή προσπάθεια να αποσύρουμε τον εστιασμό μας από τις προσωπικές υποθέσεις και τα προβλήματα εστιαζόμενοι περισσότερο στην κατανόηση του Θεϊκού Σχεδίου και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην υλοποίησή του μέσα από την ομαδική προσπάθεια.

β. Ημέρα Περιφρούρησης:

Είναι η ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ακριβής στιγμή της πανσελήνου. Είναι η περίοδος όπου οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί όμιλοι έρχονται σε συνάφεια και επαφή. Αυτήν την ημέρα επιδιώκουμε να βρισκόμαστε -ακόμα περισσότερο- διαλογιστικά, σε μια σιωπή -υποκειμενική- και σε εσωτερική ειρήνη.

γ. Ημέρες διανομής:

Οι ημέρες διανομής ορίζονται οι δύο ημέρες μετά την πανσέληνο όπου με ενσυναίσθηση και επίγνωση θα κάνουμε ορθή αποδέσμευση και χρήση της ομαδικής ενέργειας. Η προσοχή μας είναι πέρα από τον εαυτό μας στο σύνολο και το ομαδικό έργο προχωρώντας σε ορθή δράση και υπηρεσία για τους συνανθρώπους μας.

“Έτσι τα δώδεκα ετήσια φεστιβάλ θα αποτελέσουν μια αποκάλυψη της θειότητας. Θα προσφέρουν ένα μέσον για την επίτευξη σχέσης, πρώτα απ’ όλα στο διάστημα των τριών μηνών, με τα τρία μεγάλα πνευματικά Κέντρα, τις τρεις εκφράσεις της θείας Τριάδας. Τα μικρότερα φεστιβάλ θα τονίζουν την αλληλοσχέτιση του Όλου, ανυψώνοντας έτσι τη θεία παρουσίαση από το ατομικό και προσωπικό σ’ εκείνη του παγκόσμιου θείου Σκοπού’ επομένως θα εκφράζεται πλήρως η σχέση του Όλου με το μέρος και του μέρους με αυτό το Όλον.

Συνεπώς η ανθρωπότητα θα επικαλείται την πνευματική δύναμη της Βασιλείας του Θεού, της Ιεραρχίας’ η Ιεραρχία θ’ ανταποκρίνεται και τότε τα σχέδια του Θεού θα πραγματοποιούνται στη γη. Η Ιεραρχία σε μια ανώτερη στροφή του σπειροειδούς θα επικαλείται το “Κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή”, επικαλούμενη έτσι τον Σκοπό του Θεού. Έτσι η Θέληση του Θεού θα εφαρμόζεται με Αγάπη και θα εκδηλώνεται με νοημοσύνη’ γι’ αυτό η ανθρωπότητα είναι έτοιμη κι αυτό αναμένει η Γη.”

 Θιβετανός Διδάσκαλος / Alice bailey, “Επανεμφάνιση του Χριστού”

 

Οι ανακοινώσεις για τους διαλογισμούς σε κάθε πανσέληνο – τις μηνιαίες online συναντήσεις του ήχου της ψυχής είναι διαθέσιμες στη σελίδα: Διαλογισμοί στις Πανσελήνους.