Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία

Η αληθινή έννοια της “ψυχολογίας” είναι ο “λόγος της Ψυχής”.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal KhulAlice Bailey, “Εσωτέρα Ψυχολογία”

Η Εσωτέρα Ψυχολογία είναι η νέα ψυχολογία που βασίζεται στην Επιστήμη της Ψυχής και των Ακτίνων  – η ψυχολογία της Νέας Εποχής.

Η μελέτη της ψυχής προτού περάσει πολύς καιρός θα είναι μια έρευνα το ίδιο κανονική κι ευυπόληπτη όσο κάθε επιστημονικό πρόβλημα, όπως η έρευνα για τη φύση του ατόμου. Η έρευνα της ψυχής και των νόμων που τη διέπουν θα απορροφήσει πριν περάσει πολύς χρόνος την προσοχή των καλύτερων διανοιών μας. Η νεότερη ψυχολογία θα επιτύχει τελικά ν’ αποδείξει το γεγονός της ύπαρξής της και η παράλληλη ενορατική και ενστικτώδης ανταπόκριση του ανθρώπινου γένους στην ψυχική καλλιέργεια που εκπορεύεται απ’ την αθέατη πλευρά της ζωής, θ’ αποδείξει σταθερά και με επιτυχία την ύπαρξη μιας πνευματικής οντότητας στον άνθρωπο – μιας οντότητας πάνσοφης, αθάνατης, θείας και δημιουργικής.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, “Εσωτέρα Ψυχολογία”

Η Εσωτέρα Ψυχολογία βασίζεται στην αλήθεια της ύπαρξης του Ανώτερου Εαυτού -της ψυχής ως πραγματικό γεγονός στην ανθρώπινη φύση’ βασίζεται στην ύπαρξη της ψυχής ως ένα ρεύμα ενέργειας, καθαρού φωτός, καθοδήγησης και έκφρασης – της εμψυχώνουσας οντότητας μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον.  Όταν ο άνθρωπος είναι σε συνειδητή επαφή με την ψυχή του -με αυτό το ρεύμα ενέργειας- μπορεί να είναι δημιουργικός και πραγματικά ευτυχισμένος.

Ο κάθε άνθρωπος έρχεται στη ζωή με ιδιαίτερες ποιότητες, χαρίσματα και ταλέντα, με ένα μοναδικό έργο -το κάλεσμα της ψυχής του- που επιζητεί να εκπληρώσει. Όταν ο άνθρωπος εναρμονιστεί με την ψυχή μπορεί να πραγματώσει τον δημιουργικό του σκοπό’ τότε μπορεί να πραγματοποιήσει το δημιουργικό του κάλεσμα και να ζήσει μια ζωή ευτυχισμένη με αληθινό νόημα.

Η επιστήμη της Εσωτέρας Ψυχολογίας βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει την απαραίτητη εκείνη επίγνωση και να εργαστεί κατάλληλα ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να κάνει συνειδητή σύνδεση με την ψυχή -με αυτό το δυναμικό ρεύμα ενέργειας- καθιστώντας τον ικανό να σχετίζεται και να εκφράζεται στη ζωή μέσω του Ανώτερου Εαυτού.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία

Η Εσωτέρα Ψυχολογία πραγματεύεται τις επτά Ακτίνες’ τους επτά Τύπους Θείας Ενέργειας’ τα επτά Ρεύματα Ενέργειας που εκφράζουν το Σύμπαν’ τις επτά Πνοές που εμψυχώνουν όλες τις μορφές’ τις επτά Νοήμονες Οντότητες μέσα από τις Οποίες ξεδιπλώνεται το Σχέδιο.

Αυτές οι επτά Δημιουργικές Δυνάμεις διέπουν τα πάντα, όλα τα βασίλεια, όλες τις μορφές’ έτσι κατά συνέπεια διέπουν και τον άνθρωπο. Κάθε ακτίνα ρυθμίζει κάθε ένα από τα σώματα – πεδία συνείδησης του ανθρώπου:  φυσικό/αιθερικό, συναίσθημα, νους -τα τρία πεδία που απαρτίζουν την προσωπικότητα- ψυχή και πνεύμα.

Κάθε ένα από αυτά τα τρία πεδία καθώς και η προσωπικότητα χωριστά καθορίζεται από μία συγκεκριμένη ακτίνα η οποία ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις ιδιαίτερες αρετές, τις αρετές προς εξέλιξη, τα ελαττώματα και τις αυταπάτες της ακτίνας. Η ψυχή -στο δικό της πεδίο- εκφράζει μόνο τις ιδιαίτερες αρετές της κάθε ακτίνας.

Μέσα από τη γνώση της Εσωτέρας Ψυχολογίας ο άνθρωπος προχωρεί στην αυτο-αντίληψη, στη βαθιά ενδοσκόπηση του εαυτού του. Μαθαίνει να αναγνωρίζει τις ακτίνες -με τις ιδιαίτερες αρετές τους- που τον διέπουν. Εξασκείται και εργάζεται συνειδητά ώστε να περιορίσει – εξαλείψει τα ελαττώματα και τις αυταπάτες των ακτίνων καθώς και για να εξελίξει τις αρετές προς απόκτηση που τις χαρακτηρίζουν.

H Εσωτέρα Ψυχολογία ρίχνει νέο φως στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, της ιδιοσυγκρασίας, της συμπεριφοράς και των θεμάτων του ανθρώπου δίνοντας απαντήσεις στο άλυτο μυστήριο και το αδιέξοδο της σύγχρονης ψυχολογίας.

Όχι μόνο θα καταλάβουμε κάπως την εσώτερη πλευρά της ιστορίας, όχι μόνο θ’ αποκτήσουμε μια ιδέα των θείων ποιοτήτων που προβάλλουν απ’ τις τρεις όψεις και προσδιορίζουν τις μορφές έκφρασης στο φυσικό πεδίο, αλλά θα έχουμε μια πρακτική μέθοδο ανάλυσης με την οποία θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ορθή κατανόηση του εαυτού μας σαν εμψυχώνουσας οντότητας και σε συνετότερη αντίληψη των συνανθρώπων μας.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, “Εσωτέρα Ψυχολογία”

Σκοπός της Εσωτέρας Ψυχολογίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αντιληφθεί την  πραγματική του φύση και να τον οδηγήσει στην αληθινή αυτογνωσία -το Γνώθι σ’ Εαυτόν’ να τον βοηθήσει να  σχετισθεί από ψυχής ώστε να επιτύχει ορθές ανθρώπινες σχέσεις’ να ζήσει αρμονικά, δημιουργικά και ευτυχισμένα εκπληρώνοντας το εσωτερικό του κάλεσμα προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα.

Η διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση βασίζεται στην Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων της Alice Bailey  -και ειδικότερα στα βιβλία “Εσωτέρα Ψυχολογία Ι & ΙΙ”– η οποία γράφτηκε υπό την καθοδήγηση του Θιβετανού Διδασκάλου Djwal Khul.

Η διδασκαλία των τμημάτων της Εσωτέρας Ψυχολογίας περιλαμβάνει την εκπαίδευση στον Επιστημονικό – Αποκρυφιστικό Διαλογισμό. Ο ορθός διαλογισμός είναι ο δρόμος για να γνωρίσουμε τη θεϊκότητά μας, διευρύνει τη συνείδηση, μας οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση. Στην εκπαίδευση οι συμμετέχοντες σταδιακά εμβαθύνουν στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό και εργάζονται με συγκεκριμένες τεχνικές διαλογισμού πάνω στις Ακτίνες.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία

Η κυρίως εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Αληθινή Σύσταση του Ανθρώπου
 • Ψυχή – Εγωϊκός Λωτός
 • Νόμοι της Ψυχής
 • Επτά Ακτίνες – Επτά Ρεύματα Θείας Ενέργειας
 • Ακτίνες και Μύηση
 • Επιστήμη του Διαλογισμού – Εμβάθυνση και Πρακτική στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό
 • Τεχνικές Διαλογισμού πάνω στις Ακτίνες
 • Επιστήμη της Antakharana – Γέφυρα του Ουράνιου Τόξου
 • Φυσικό – Συναισθηματικό – Νοητικό Σώμα και οι Ακτίνες που τα διέπουν
 • Προσωπικότητα – Ψυχή – η μεταξύ τους σχέση και οι Ακτίνες τους
 • Επτά Τεχνικές Ολοκλήρωσης
 • Σημασία και Έργο του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου

Η Εσωτέρα Ψυχολογία απευθύνεται σε όσους αποζητούν να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους ανάπτυξης και της αφύπνισης της συνείδησης. Σε όσους αναζητούν να γνωρίσουν τον πραγματικό τους εαυτό, σε όσους επιζητούν να αντιληφθούν την εσώτερη πλευρά της ζωής και να τους αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Απευθύνεται επίσης σε ψυχολόγους – ψυχαναλυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να εμπλουτίσουν το έργο τους με την αληθινή αυτογνωσία και τη γνώση της Αιώνιας Σοφίας.

Η Εσωτέρα Ψυχολογία είναι ο δρόμος της αληθινής αυτογνωσίας, είναι η ατραπός της αυτεπίγνωσης και της εξέλιξης της συνειδητότητας.

Η εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία διαρκεί τρία έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες και παρέχονται δια ζώσης και online. Τα εκπαιδευτικά τμήματα ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και διαρκούν μέχρι και τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα εκπαιδευτικά τμήματα είναι διαθέσιμες στη σελίδα: Νέα Τμήματα.