Ο ήχος της ψυχής

Φως - Αγάπη - Υπηρεσία

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος πνευματικής αφύπνισης, προσωπικής ανάπτυξης, εσώτερης εκπαίδευσης και θεραπείας’ μία εσωτερική σχολή διαλογισμού, μελέτης και εσωτερικής διδασκαλίας που διδάσκει στους ανθρώπους την Τέχνη της Ζωής – the Art of Living.

Στον χώρο μας βοηθάμε τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνείδησή τους’ να αναπτύξουν τις δυνάμεις της ψυχής’ να προχωρήσουν στον δρόμο της προσωπικής τους εξέλιξης ώστε να μεταμορφώσουν τη ζωή τους σε μια δημιουργική ζωή υπηρεσίας με πληρότητα, χαρά και αληθινό νόημα.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει Εκπαιδευτικά Τμήματα / Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης, Διαλογισμού και Εσωτερικής Διδασκαλίας. Προσφέρει τη διδασκαλία της επιστήμης της Raja Yoga – τη “Βασιλική Επιστήμη της Ψυχής” καθώς και Συνθετικές Ενεργειακές Ψυχο-Θεραπευτικές Προσεγγίσεις που συνδυάζουν την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία, τον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό και την Εσωτερική Διδασκαλία.

Οι Υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία
Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Ψυχολογία
Η Ψυχολογία της Νέας Εποχής

Η Εσωτέρα Ψυχολογία είναι η επιστήμη της ψυχής και των Ακτίνων. Είναι ο δρόμος της προσωπικής ανάπτυξης  και της αληθινής αυτογνωσίας -του “Γνώθι σ’ Εαυτόν”. Βοηθά τον άνθρωπο να αντιληφθεί την  πραγματική του φύση, να εναρμονιστεί με την ψυχή ώστε να πραγματώσει τον δημιουργικό του σκοπό, να επιτύχει ορθές ανθρώπινες σχέσεις, να ζήσει αρμονικά, δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που βασίζεται στη γνώση της αληθινής ανθρώπινης σύστασης και της θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. Η βαθιά γνώση της Εσωτέρας Θεραπευτικής παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της θεραπευτικής τέχνης. Είναι ο δρόμος προς το Φως και την πνευματική αφύπνιση. Βοηθά τον άνθρωπο να ανακαλύψει τον πραγματικό του εαυτό, να υλοποιήσει το δημιουργικό του κάλεσμα, να ζήσει αληθινά και ουσιαστικά.

Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική
Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που βασίζεται στη γνώση της αληθινής ανθρώπινης σύστασης και της θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. Η βαθιά γνώση της Εσωτέρας Θεραπευτικής παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση της θεραπευτικής τέχνης. Είναι ο δρόμος προς το Φως και την πνευματική αφύπνιση. Βοηθά τον άνθρωπο να ανακαλύψει τον πραγματικό του εαυτό, να υλοποιήσει το δημιουργικό του κάλεσμα, να ζήσει αληθινά και ουσιαστικά.

Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό
Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό
Ο Ορθός Επιστημονικός Διαλογισμός

Ο αληθινός διαλογισμός -μέσω της ρυθμικής επανάληψης και της συνέπειας- οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση. Είναι μια αυστηρά νοητική διαδικασία και ο μαθητής χρειάζεται να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες για να δρέψει τους καρπούς του διαλογισμού. Ο αποκρυφιστικός διαλογισμός είναι ο δρόμος προς το Φως και την αποκάλυψη του Ένδον Θεού.

Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Γνώση – Διεύρυνση - Προσωπική Εξέλιξη

Τα Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας μας προσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πιο συνειδητά το βαθύτερο νόημα πίσω από κάθε διαδικασία της ζωής. Μέσα από τη γνώση και την αλήθεια της Αιώνιας Σοφίας “βλέπουμε” εσωτερικά τη σημασία και τα “δώρα” που μας δίνουν όλες οι προκλήσεις που βιώνουμε μαθαίνοντας να ζούμε μια ζωή πιο συνειδητή, αληθινή και ευτυχισμένη.

Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας
Γνώση – Διεύρυνση - Προσωπική Εξέλιξη

Τα Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Εσωτερικής Διδασκαλίας μας προσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πιο συνειδητά το βαθύτερο νόημα πίσω από κάθε διαδικασία της ζωής. Μέσα από τη γνώση και την αλήθεια της Αιώνιας Σοφίας “βλέπουμε” εσωτερικά τη σημασία και τα “δώρα” που μας δίνουν όλες οι προκλήσεις που βιώνουμε μαθαίνοντας να ζούμε μια ζωή πιο συνειδητή, αληθινή και ευτυχισμένη.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία - Ολοκληρωμένη Θεραπεία
Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική
Η Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Μία πρωτοποριακή συνθετική ολιστική ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση που ξεπερνά τους περιορισμούς των κλασικών -αλλά και των άλλων- ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων βοηθώντας τον άνθρωπο αληθινά και ουσιαστικά καθιστώντας τον ικανό να απελευθερώσει την ανεξάντλητη εσωτερική του δύναμη ώστε να μεταμορφώσει τη ζωή του.

Εσωτέρα Θεραπευτική
Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική – η Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. H αληθινή θεραπεία επέρχεται όταν ο άνθρωπος έχει κάνει συνειδητή επαφή με το εσωτερικό του φως –την ψυχή. Η  θεραπεία αφυπνίζει τον θεραπευόμενο βοηθώντας τον να πραγματώσει αυτήν την επαφή ώστε να ζήσει με αληθινό νόημα, δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Εσωτέρα Θεραπευτική – Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία
Εσωτέρα Θεραπευτική – Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία
Εσωτέρα Θεραπευτική
Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική – η Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας μέσω της ενέργειας της ψυχής. H αληθινή θεραπεία επέρχεται όταν ο άνθρωπος έχει κάνει συνειδητή επαφή με το εσωτερικό του φως –την ψυχή. Η  θεραπεία αφυπνίζει τον θεραπευόμενο βοηθώντας τον να πραγματώσει αυτήν την επαφή ώστε να ζήσει με αληθινό νόημα, δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Γνωρίστε τον ήχο της ψυχής