Εσωτέρα ΗχοΘεραπευτική

Η Εσωτέρα ΗχοΘεραπευτική – Η Θεραπεία της Ένωσης αποτελεί μία καινοτόμος ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση για ζευγάρια’ τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η Νέα Εποχή. Η θεραπευτική της δύναμη πηγάζει από την αληθινή ένωση του ζεύγους των θεραπευτών. Η Εσωτέρα ΗχοΘεραπευτική είναι μία συνθετική ολιστική ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία, τον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό και την Εσωτερική Διδασκαλία.

Αυτή η ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως όλον –σώμα, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα-‘ θεραπεύει βαθιά -μέσω της Ενεργειακής Πνευματικής Θεραπείας- ενώ παράλληλα “αγκαλιάζει” και υποστηρίζει το ζευγάρι των θεραπευόμενων -μέσω της Εσωτέρας Ψυχολογίας και της Εσωτερικής Διδασκαλίας, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους και να προχωρήσουν μαζί στην κοινή τους πορεία αυτογνωσίας και εξέλιξης.

Σε μία συνεδρία Εσωτέρας ΗχοΘεραπευτικής το ζεύγος των θεραπευτών εργάζεται μαζί-ταυτόχρονα θεραπευτικά με το ζευγάρι των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές υποστηρίζουν ουσιαστικά τους θεραπευόμενους βοηθώντας τους να αντιληφθούν  και να συνειδητοποιήσουν τις βαθύτερες αιτίες των θεμάτων που βιώνουν ως ζευγάρι, να αφυπνιστούν και να προχωρήσουν μαζί στις απαραίτητες αλλαγές. Στη συνέχεια ο καθένας από τους θεραπευόμενους δέχεται τη θεραπεία (Εσωτέρα Θεραπευτική ή Ηχοθεραπεία Εσωτέρας) με τους θεραπευτές να εργάζονται μαζί και να δίνουν συγχρόνως θεραπεία.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η θεραπεία είναι προσανατολισμένη στην ένωση και τη σύνθεση καθώς οι θεραπευόμενοι βρίσκονται από κοινού στο θεραπευτικό πλαίσιο, εργάζονται και οι δύο θεραπευτικά και δέχονται την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία μαζί. Η όλη θεραπευτική προσέγγιση είναι συνθετική και ολοκληρωμένη καθώς οι θεραπευόμενοι ανακουφίζονται, ενδυναμώνονται, συνειδητοποιούν, αφυπνίζονται και υποστηρίζονται ουσιαστικά για να προχωρήσουν αρμονικά στη σχέση τους.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία για Ζευγάρια - Θεραπεία της Ένωσης

Το ζεύγος των θεραπευτών μέσα από την προσωπική τους πορεία και το δικό τους μακροχρόνιο θεραπευτικό ταξίδι, έχουν επιτύχει την ένωση από ψυχής. Η σχέση τους είναι σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης. Η αγάπη του ενός για τον άλλον μετουσιώνεται σε αγάπη του ζεύγους για την ανθρωπότητα. Έχουν ενωθεί για να πραγματοποιήσουν τον ιερό κοινό σκοπό’ την υπηρεσία για την ανθρωπότητα’ την ολοκληρωμένη θεραπεία του ανθρώπου.

Οι θεραπευτές εργάζονται με το ζευγάρι των θεραπευόμενων σταθερά χτίζοντας αυτήν τη θεραπευτική σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης. Η δύναμη της θεραπευτικής συνεδρίας με το θεραπευτικό ζεύγος ενωμένο πολλαπλασιάζεται. Η υγιής “μήτρα” αποκτά μεγαλύτερη δυναμική. Το ζεύγος των θεραπευτών λειτουργεί -μέσα από την αγάπη- συμπληρωματικά, αρμονικά’ εκφράζεται ως ένα’ γίνεται το υγιές πρότυπο’ εκφράζει το αρσενικό και θηλυκό αρχέτυπο’ το yin και το yang’ το anima και το animus.

Οι θεραπευτές βοηθούν και υποστηρίζουν το ζευγάρι να απελευθερώσει καταπιεσμένα συναισθήματα, να ξεπεράσει συναισθηματικά τραύματα και τραυματικούς ρόλους, να επουλωθεί από τα τραυματικά αρσενικά και θηλυκά πρότυπα. Τα διαστρεβλωμένα πρότυπα -κακέκτυπα- εντός του θεραπευόμενου αρχίζουν να μετουσιώνονται… Οι διαφορετικές ποιότητες μέσα του σταματούν να αντιμάχονται η μία την άλλη και σταδιακά επέρχεται η ενοποίηση. Ο θεραπευόμενος βιώνει τη γαλήνη μέσα του. Ενοποιημένος πια παύει να συνάπτει σχέσεις από τα τραύματά του και γίνεται ικανός να σχετισθεί από ψυχής.

Ενεργειακή Ψυχοθεραπεία για Ζευγάρια - Θεραπεία της Ένωσης

Σ’ αυτήν τη νέα ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση προσφέρεται στο ζευγάρι θεραπευόμενων μια νέα δυναμική πορεία εξέλιξης. Βρίσκονται μαζί στο θεραπευτικό πλαίσιο -την ατραυμάτιστη περιοχή- δέχονται θεραπεία συγχρόνως και κάνουν από κοινού κατάθεση ο καθένας για τον εαυτό του αλλά και οι δύο μαζί για τη σχέση. Προχωράνε παράλληλα, μια κοινή πορεία εξέλιξης χωρίς να “μένει πίσω” ο ένας απ’ τους δύο. Το ζευγάρι έχει πλέον έναν νέο προσανατολισμό. Η ενέργεια μετουσιώνεται’ ο εστιασμός τους φεύγει από το “εγώ” και επικεντρώνεται στο “εμείς”. Οι προκλήσεις που έχουν, αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία για εξέλιξη για να συνυπάρξουν σε μια ουσιαστική, ολοκληρωμένη σχέση με σεβασμό, εμπιστοσύνη, αγάπη και για να βρουν -ως ζευγάρι- τον δημιουργικό τους σκοπό -την ουσία της ζωής.