Εσωτέρα Θεραπευτική – Η Αληθινή Πνευματική Θεραπεία

Η μόνη αληθινή θεραπεία είναι η θεραπεία μέσω της ενέργειας της Ψυχής.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι η θεραπεία μέσω της ενέργειας της ψυχής -η αληθινή πνευματική θεραπεία.

Η ανώτατη και νεότατη μέθοδος είναι εκείνη που φέρνει σε θετική δραστηριότητα την ίδια την ψυχή του ανθρώπου. Η αληθινή και μέλλουσα θεραπεία επέρχεται όταν η ζωή της ψυχής μπορεί να ρέει χωρίς προσκόμματα και εμπόδια μέσω κάθε όψης της μορφικής φύσης. Μπορεί τότε να τη ζωογονήσει με τη δυναμικότητά της και μπορεί επίσης να εξαλείψει εκείνες τις συμφορήσεις και τα εμφράγματα που είναι γόνιμες πηγές ασθένειας.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”

Η Εσωτέρα Θεραπευτική – η Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που ασχολείται με τα “λεπτοφυή” ενεργειακά σώματα ή πεδία συνείδησης που αποτελούν την αληθινή σύσταση του ανθρώπου: αιθερικό, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα. Η ύπαρξη αυτών των “λεπτοφυών” πεδίων είναι γνωστή από αρχαίων χρόνων και αποτελεί μέρος της Αιώνιας Σοφίας. Ο όρος “Εσωτέρα” υποδηλώνει το εκ των έσω, το κρυμμένο, μη ορατό και χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά τα “λεπτοφυή”, υποκειμενικά πεδία συνείδησης’ υποδηλώνει τον Εσώτερο Θεραπευτή, την ψυχή.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική προσεγγίζει την ψυχή ως την πραγματική φύση της ανθρώπινης ύπαρξης -ως τον Αληθινό Θεραπευτή- μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η θεραπεία.

Η αληθινή θεραπεία επέρχεται όταν ο άνθρωπος έχει κάνει συνειδητή επαφή με το εσωτερικό του φως –την ψυχή. Ο ουσιαστικός σκοπός της θεραπείας είναι να αφυπνίσει τον θεραπευόμενο και να τον βοηθήσει να πραγματώσει αυτήν την επαφή ώστε η ενέργεια της ψυχής του να ρέει χωρίς εμπόδια και έτσι ο Ανώτερος Εαυτός να καθοδηγεί την έκφραση και τη δράση στη ζωή.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική εξετάζει σε βάθος και αναλύει το αιθερικό σώμα -το ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει και διαπερνά το φυσικό σώμα του  ανθρώπου-  την “ανατομία” του καθώς και τον τρόπο θεραπείας μέσω αυτού του ενεργειακού πεδίου.

Εσωτέρα Θεραπευτική – Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία

Η Εσωτέρα Θεραπευτική ως επιστημονική θεραπευτική μέθοδος λειτουργεί με σαφές πλαίσιο, Πρωτόκολλο, Νόμους και Κανόνες που οφείλει ο θεραπευτής να ακολουθήσει για να επιτύχει στην άσκηση της θεραπευτικής αυτής τεχνικής. Οι ανωτέρω πληροφορίες περιέχονται στο ομότιτλο βιβλίο της Alice Bailey, αποτελούν μέρος της Αιώνιας Σοφίας και γράφτηκαν υπό την καθοδήγηση του Θιβετανού Διδασκάλου Djwal Khul.

Στη θεραπευτική συνεδρία, ο θεραπευτής έχοντας εδραιώσει την επαφή με την ψυχή, έλκει την ενέργεια της ψυχής και της Πηγής όλων των θεραπειών -την Ενέργεια της Αγάπης. Δουλεύοντας στο αιθερικό πεδίο, ακτινοβολεί την ενέργεια, εντοπίζει τα μπλοκαρίσματα της και την εξισορροπεί στα ενεργειακά κέντρα σχηματίζοντας τρίγωνα φωτός που συσχετίζουν και συνδέουν το κύριο κέντρο με τον αδένα του, με τα δευτερεύοντα ή άλλα μικρότερα ενεργειακά σημεία, με τους ιστούς και τα όργανα του σώματος στην περιοχή.

Η θεραπεία έγκειται στην ελεύθερη ροή της ενέργειας -τη φυσική τάση του οργανισμού- και την αποκατάσταση της ισορροπίας στα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου. Η θεραπεία εξισορροπεί, εναρμονίζει και ευθυγραμμίζει όλα τα σώματα -φυσικό/αιθερικό, συναίσθημα, νου, ψυχή και πνεύμα. Ο θεραπευόμενος νοιώθει τη θεραπευτική ενέργεια να τον αγκαλιάζει και μπορεί να την βιώνει ως αγάπη. Η εναρμόνιση της ενέργειας στα κέντρα επαναφέρει τον άνθρωπο σε ψυχική και σωματική υγεία έτσι ώστε να μπορεί να ζει δημιουργικά και ευτυχισμένα.

Οι ευεργετικές επιδράσεις της Εσωτέρας Θεραπευτικής καλύπτουν όλο το εύρος των παθήσεων συμπεριλαμβανομένων των ψυχοσωματικών / ψυχολογικών θεμάτων που ταλαιπωρούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η προσέγγισή της είναι ήπια, ολιστική και μη παρεμβατική’ εφαρμόζεται σ’ όλες τις ηλικίες’ λειτουργεί βαθιά και αποτελεσματικά με σεβασμό αντιμετωπίζοντας τον θεραπευόμενο ως “όλον” που περιλαμβάνει όλη του την υπόσταση ως “ένα σώμα”.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι ο δρόμος για να θεραπευτούμε βαθιά και ολοκληρωμένα’ είναι η πορεία για να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας σε μια συνειδητή, ευτυχισμένη και δημιουργική ζωή.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει ατομικές συνεδρίες Εσωτέρας Θεραπευτικής καθώς και την Εκπαίδευση στην Εσωτέρα Θεραπευτική. Η εκπαίδευση διαρκεί 3 έτη και τα εκπαιδευτικά τμήματα ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα εκπαιδευτικά τμήματα είναι διαθέσιμες στη σελίδα: Νέα Τμήματα.

Εσωτέρα Θεραπευτική – Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία