Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό

Η βάση κάθε αποκρυφιστικής ανάπτυξης είναι ο διαλογισμός ή εκείνες οι περίοδοι σιωπηρής κυοφορίας στις οποίες η ψυχή αναπτύσσεται στη σιωπή.

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal KhulAlice Bailey, "Επιστολές επί του Αποκρυφιστικού Διαλογισμού"

Ο διαλογισμός είναι η ίδια μας η φύση… η αλήθεια και η ουσία… Είναι να γνωρίζουμε το αληθινό… Είναι επίγνωση’ σιωπή’ ελευθερία’ ενότητα’ ευδαιμονία… Είναι να γνωρίζουμε τη θεϊκότητά μας… Μέσω του διαλογισμού, γινόμαστε ένα με τη δική μας αθάνατη ψυχή’ αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ένα με τον Θεό, ένα με το Όλον.

Ο διαλογιστής είναι εκείνος που ζει στο τώρα. Είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει -γίνεται Γνώστης. Είναι ευδαιμονικός’ ελεύθερος’ έχει απολυτρωθεί από τον φόβο του θανάτου…

Ο ορθός διαλογισμός είναι ο δρόμος προς το Φως, το ταξίδι της αυτογνωσίας. Είναι μια διαδικασία που διεξάγεται μυστικά, σιωπηλά στον μυστικό ναό του νου του ανθρώπου. Είναι μια αυστηρά νοητική διαδικασία που οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση. Οδηγεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κατάσταση συνείδησης και Ύπαρξης και σε μια άλλη διάσταση.

Όταν βέβαια χρησιμοποιώ τη λέξη “διαλογισμός”, δεν αναφέρομαι σ’ εκείνο που συνήθως νοείται απ’ αυτή, δηλαδή σε μια αρνητική, δεκτική κατάσταση του νου, ή σε μια κατάσταση ύπνωσης. Υπάρχει μεγάλη παρανόηση σήμερα ως προς το τι είναι πραγματικά ο διαλογισμός κι έχουν διαδοθεί πολλοί τύποι δήθεν διαλογισμού […] Ο αληθινός διαλογισμός είναι κάτι που απαιτεί την πιο έντονη εφαρμογή του νου, τον υπέρτατο έλεγχο της σκέψης καθώς και μια στάση που δεν είναι ούτε αρνητική ούτε θετική αλλά εξισορροπημένη.

Alice Bailey“Η Συνείδηση του Ατόμου”

Ο διαλογισμός εκφράζει τη νοημοσύνη που συνδέει πνεύμα, ψυχή και προσωπικότητα, ζωή και μορφή, εαυτό και μη εαυτό στον χρόνο και στους τρεις κόσμους’ η διαδικασία συντελείται στο πεδίο του νου που συνδέει το ανώτερο με το κατώτερο.

Ο διαλογισμός είναι η σιωπηλή νοητική διαδικασία που οδηγεί στην ένωση με την ψυχή. Στο βασίλειο της ψυχής δεν υπάρχει δυαδικότητα και χωριστικότητα’ παρά μόνο μια ελεύθερη ροή φωτός και αγάπης. Ο άνθρωπος σταματά να βιώνει τις έννοιες της χωριστικότητας και της διαίρεσης -τα ζεύγη των αντιθέτων, του εγώ και του εσύ- όλα είναι Ένα στη γνώση της ενότητας. Ο διαλογισμός επιφέρει την ένωση, την ενοποίηση.

Ο στόχος αυτής της μυστικιστικής προσπάθειας είναι η αποκάλυψη του Ένδον Θεού’ ο Θεός ως ζωή στη Φύση, ο Θεός ως Αγάπη, ο Θεός ως Σχέδιο, Σκοπός, Aιώνια Αιτία και Πηγή των πάντων συμπεριλαμβανομένου του εαυτού.

Εκπαίδευση στoν Αποκρυφιστικό Δαιλογισμό

Ο αληθινός – ορθός διαλογισμός -μέσω της ρυθμικής επανάληψης και της συνέπειας- οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση και ο μαθητής χρειάζεται να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες για να δρέψει τους καρπούς του διαλογισμού.

Η Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό έχει σκοπό να εισαγάγει τον άνθρωπο στην επιστήμη του διαλογισμού -τον αληθινό διαλογισμό όπως δίδεται από τον Θιβετανό Διδάσκαλο Djwal Khul– αλλά και να του προσφέρει την απαραίτητη γνώση και κατανόηση βοηθώντας τον να προχωρήσει στον δρόμο της προσωπικής ανάπτυξης, της πνευματικής αφύπνισης και της διεύρυνσης της συνείδησης.

Αυτή είναι η ατραπός που θα διανύσει ο καθένας κι όλοι και μέθοδος είναι ο διαλογισμός. O στόχος είναι η τέλεια αγάπη και σοφία’ τα βήματα είναι η υπερπήδηση του ενός υποπεδίου μετά το άλλο και στα τρία πεδία’ η μέθοδος είναι εκείνη του αποκρυφιστικού διαλογισμού’ ανταμοιβή είναι η συνεχής διεύρυνση της συνείδησης.

Θιβετανός ΔιδάσκαλοςAlice Bailey, "Επιστολές επί του Αποκρυφιστικού Διαλογισμού"

Η Εκπαίδευση στον Αποκρυφιστικό Διαλογισμό αποτελεί μέρος της Εκπαίδευσης στην Εσωτέρα Ψυχολογία και την Εσωτέρα Θεραπευτική.

Οι ομάδες εργάζονται εμβαθύνοντας σταδιακά στον Αποκρυφιστικό – Δημιουργικό Διαλογισμό της Raja Yoga – τη “Βασιλική Επιστήμη της Ψυχής”.

Καθώς ο άνθρωπος διαλογίζεται τακτικά -μέσω αυτής της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας- δυναμώνει ολοένα και περισσότερο τη σύνδεσή του με τον Ανώτερο Εαυτό, την ψυχή. Η εσωτερική φωνή -που ακούγεται αμυδρά- γίνεται ολοένα και πιο δυνατή και τον καθοδηγεί ώστε ν’ αναγνωρίσει τον δημιουργικό του σκοπό και να ζήσει αληθινά και ευτυχισμένα.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, ο νους του ανθρώπου είτε ταπεινώθηκε είτε θεοποιήθηκε υπηρετώντας τον υλισμό. Με την επιστήμη της Raja Yoga ο νους παίρνει τη θέση του σαν το όργανο της ψυχής’ σαν το μέσον μέσω του οποίου ο μαθητής φθάνει στο βασίλειο της ψυχής και ο άνθρωπος ζει υπηρετώντας τον θείο Εαυτό.

Η διαλογιστική εργασία συνοδεύεται από τους θεραπευτικούς ήχους από τις ηχογαβάθες και τα gong. Οι όμορφοι αυτοί χαλαρωτικοί ήχοι δημιουργούν μια διαλογιστική ατμόσφαιρα ηρεμίας και εσωτερικής γαλήνης βοηθώντας τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο να νοιώσει ηρεμία, ασφάλεια και να συνδεθεί άμεσα με τον Ανώτερο Εαυτό, την ψυχή. 

Εκπαίδευση στoν Αποκρυφιστικό Δαιλογισμό

Καθώς προχωράει ο άνθρωπος στο μονοπάτι του διαλογισμού, ψυχή, νους και εγκέφαλος αποκτούν στενή σχέση μεταξύ τους. Αρχικά ο νους ελέγχει τον εγκέφαλο και τη συναισθηματική φύση (μέσω της συγκέντρωσης) και στη συνέχεια η ψυχή ελέγχει τον νου. Αυτό είναι ο διαλογισμός.

Στον άνθρωπο που διαλογίζεται αληθινά θα αποκαλυφθούν τα πάντα’ θα κατανοήσει την κρυμμένη σοφία της φύσης και τα μυστικά της ζωής και του πνεύματος. Σταδιακά αποκτά αυξημένη διαίσθηση στις προσωπικές του υποθέσεις και τις υποθέσεις του κόσμου και έρχεται σε επαφή με την αλήθεια ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου Όλου.

Όταν έχουν συντελεστεί ορισμένες αναπτύξεις στον άνθρωπο και καθώς ο διαλογιστής εδραιώνει την επαφή με το εσωτερικό του φως- την ψυχή, η ζωή του γίνεται μια ζωή αυτοπειθαρχίας, εξαγνισμού των κατώτερων φορέων και υπηρεσίας για την ανθρωπότητα μέσω ομαδικού έργου.

Στις ομάδες Αποκρυφιστικού Διαλογισμού ο άνθρωπος γίνεται μέρος ενός ευρύτερου συνόλου με μια αίσθηση ταυτότητας και ενότητας με όλους εκείνους που υπηρετούν την ανθρωπότητα, κατανοώντας αποκρυφιστικά ότι είναι ένα με τους ομοίους αλλά και ένα με όλους τους αδελφούς του – με όλη την ανθρωπότητα. Οι ομάδες εργάζονται με ενέργειες όπως είναι το Φως, η Αγάπη και η Θέληση-για-το-Καλό συμβάλλοντας στην αφύπνιση της παγκόσμιας συνείδησης.

Αυτό που ενώνει τα άτομα που συναποτελούν μια ομάδα Αποκρυφιστικού Διαλογισμού είναι η θεμελιώδης ιδέα του ομαδικού έργου’ η υπηρεσία για την ανθρωπότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πλανήτη. Μέσω της ομαδικής εργασίας – υπηρεσίας, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια δύναμη για το Καλό στον κόσμο, ότι υπάρχει ένα Σχέδιο για την ανθρώπινη εξέλιξη και ότι κάθε τι που κάνουν στη ζωή τους, κάθε τι που συμβάλλει στην υπηρεσία, είναι υψίστης σημασίας για την ανθρωπότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα εκπαιδευτικά τμήματα είναι διαθέσιμες στη σελίδα: Νέα Τμήματα.