Ο Θιβετανός Διδάσκαλος και το Έργο Του

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul
Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul
Πλανητική Ιεραρχία – Μύστης της 2ης Ακτίνας

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul είναι ένας Μύστης της δεύτερης Ακτίνας της Αγάπης-Σοφίας. Έλαβε την πέμπτη μύηση το 1875. Είναι ένας από τους Διδασκάλους στην Πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη -με κεφαλή τον Χριστό- και συνδέεται στενά με τους Διδασκάλους K.H. και M. και το έργο Τους. Είναι επικεφαλής ενός από τα βοηθητικά Ashram μέσα στο μείζον Ashram δεύτερης Ακτίνας του Διδασκάλου K.H.

Το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Ιεραρχικό Έργο - Διάχυση της Αιώνιας Σοφίας

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul -εκπροσωπώντας ολόκληρη την Πλανητική Ιεραρχία- ανέλαβε το έργο να παρουσιάσει τρεις νέες ερμηνείες διδασκαλίας της Αιώνιας Σοφίας -σχεδιασμένες από την Ιεραρχία- και να τις διαχύσει στον κόσμο μας με σκοπό να εγκαινιάσει και να προετοιμάσει τη Νέα Πνευματική Εποχή.

Το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Το Έργο του Θιβετανού Διδασκάλου
Ιεραρχικό Έργο - Διάχυση της Αιώνιας Σοφίας

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul -εκπροσωπώντας ολόκληρη την Πλανητική Ιεραρχία- ανέλαβε το έργο να παρουσιάσει τρεις νέες ερμηνείες διδασκαλίας της Αιώνιας Σοφίας -σχεδιασμένες από την Ιεραρχία- και να τις διαχύσει στον κόσμο μας με σκοπό να εγκαινιάσει και να προετοιμάσει τη Νέα Πνευματική Εποχή.

Εσωτερική Διδασκαλία – Θεραπεία - Διαλογισμός

Δείτε Ακόμα