Θιβετανός Δάσκαλος Djwal Khul – Σοβαροί Κίνδυνοι από Εκτέλεση Αναπνευστικών Ασκήσεων και Αφύπνισης της Kundalini

[…] Θα ήθελα εδώ να κάνω μια προειδοποίηση για την εκτέλεση αναπνευστικών ασκήσεων, εκτός για εκείνους που έχουν πρώτα αφιερώσει χρόνια στον ορθό διαλογισμό και την εξάγνιση της σωματικής φύσης. Όταν δεν υπάρχει εμπειρία και αγνότητα, η εκτέλεση αναπνευστικών ασκήσεων συνεπάγεται πολύ πραγματικούς κινδύνους. Είναι αδύνατον

Osho – Ευφυία: Η Ποίηση της Καρδιάς

[…]   Η ευφυία του κεφαλιού δεν είναι καθόλου ευφυία. Είναι απλώς ικανότητα συλλογής γνώσεων. Η ευφυία της καρδιάς είναι η πραγματική ευφυία, η μοναδική ευφυία που υπάρχει. Το κεφάλι απλώς συσσωρεύει. Είναι πάντοτε παλιό, ποτέ δεν είναι καινούριο, ποτέ δεν είναι αυθεντικό. Είναι καλό για συγκεκριμένους

Θιβετανός Δάσκαλος Djwal Khul-Πρόσβαση και Ορθή Ερμηνεία των Ακασικών Αρχείων

[…]   Γνώση των προηγούμενων ενσαρκώσεων επιτυγχάνεται όταν αποκτηθεί η δύναμη να βλέπουμε εικόνες σκέψεων.   Η σημασία αυτής της σούτρα είναι πολύ μεγάλη, γιατί παρέχει τη βάση να επανακτηθεί η γνώση της παρελθοντικής εμπειρίας. Η βάση αυτή είναι αυστηρά νοητική και μόνο όσοι είναι νοητικά πολωμένοι κι ελέγχουν

Θιβετανός Δάσκαλος Djwal Khul – Η Αναγκαιότητα της Χορτοφαγίας

[…]   Θα μπορούσε να σημειωθεί εδώ ένα ενδιαφέρον σημείο. Είναι γνωστό εσωτερικά ότι το φυτικό βασίλειο είναι ο διαβιβαστής κι ο μετασχηματιστής του ζωτικού πρανικού ρευστού στις άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η θεία και μοναδική λειτουργία του. Το πρανικό αυτό ρευστό υπό

Rabîndranâth Tagore – Ο Κηπουρός

[…]   Τίποτα δεν ζει για πάντα, αδελφέ, και τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Κράτα αυτό στο μυαλό σου και αγαλλίασε. Η ζωή μας δεν είναι ένα παλιό βάρος, η πορεία μας δεν είναι το μοναδικό μακρύ ταξίδι. Ένας μόνο ποιητής δεν τραγουδάει ένα μόνο τραγούδι. Το άνθος μαραίνεται και σβήνει’ μα εκείνος

Θιβετανός Δάσκαλος Djwal Khul – Απαιτήσεις για τους Αληθινούς Θεραπευτές

[…]   Σας δίνω δύο λέξεις που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις για όλους τους αληθινούς θεραπευτές και για τις οποίες πρέπει να εργασθείτε. Είναι Μαγνητισμός και Ακτινοβολία. Ο θεραπευτής πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι μαγνητικός και πρέπει να προσελκύει:   α. Τη δύναμη της δικής του ψυχής· συνεπάγεται ευθυγράμμιση

Ο Osho μιλάει για το Θάρρος

Δε βρίσκομαι εδώ για να σου δώσω κανενός είδους δόγμα. Τα δόγματα σού δίνουν σιγουριά. Δε βρίσκομαι εδώ για να σου δώσω καμία υπόσχεση για το μέλλον. Κάθε υπόσχεση για το μέλλον σού δίνει σιγουριά. Βρίσκομαι εδώ απλώς και μόνο για να σε κάνω ξυπνητό

Διδασκαλία του Θιβετανού Δασκάλου Djwal Khul για τη χορτοφαγία

O κανόνας αυτός θα μπορούσε να συνoψισθεί στην τετριμμένη οδηγία πρoς κάθε μαθητή να είναι αυστηρά χoρτoφάγoς. Η κατώτερη φύση γίνεται δύσκαμπτη και βαριά και η εσώτερη λάμψη δεν μπορεί ν’ ακτινoβoλήσει όταν η δίαιτα περιλαμβάνει κρέας. Είναι αυστηρός κανόνας για τoυς υπoψηφίoυς και δεν