Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης - Μια Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής, Επίκλησης και Διαλογισμού

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης – Μια Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής, Επίκλησης και Διαλογισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης είναι μία παγκόσμια ημέρα προσευχής, επίκλησης, διαλογισμού και υπηρεσίας – μία πρόσκληση που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους Καλής Θέλησης -ανθρώπους με πνευματική έφεση που επιθυμούν να συμβάλλουν στο ομαδικό έργο για την υλοποίηση του θεϊκού Σχεδίου στη Γη.

Την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης ο Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών του Κόσμου και όλοι οι άνθρωποι Καλής Θέλησης παντού στη Γη ενώνονται χρησιμοποιώντας τη Μεγάλη Επίκληση επικαλώντας τη Θειότητα, το Φως, την Αγάπη και τη Θέληση-για-το-Καλό ώστε να εδραιωθούν ορθές ανθρώπινες σχέσεις και να υπάρξει μια Νέα Εποχή αγάπης, ενότητας και ειρήνης.

Η Μεγάλη Επίκληση είναι το ισχυρότερο mantram’ μια από τις αρχαιότερες προσευχές.

Το 1945 ο Χριστός έδωσε τη Μεγάλη Επίκληση -που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο από τα πιο εξυψωμένα πνευματικά Όντα- στους μαθητές Του και προς χρήση από όλους τους ανθρώπους για να γίνει η Νέα Παγκόσμια Προσευχή.

Η ομορφιά και η δύναμη αυτής της επίκλησης είναι τόσο μεγάλη ώστε η εκφώνησή της μέσα από το ενωμένο επικλητικό πνεύμα όλων των ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τις παγκόσμιες συνθήκες και έτσι να προβάλει ένας κόσμος ενότητας και ειρήνης.

Ο Ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη Μεγάλη Επίκληση όπως μας λέγεται, την ώρα της Πανσελήνου του Ιουνίου του 1945, που αναγνωρίζεται ως η Πανσέληνος του Χριστού.

“Αυτό το μάντραμ είναι ειδικά και ουσιαστικά το μάντραμ του ίδιου του Χριστού και ο “ήχος του απεστάλη” σε ολόκληρο τον κόσμο με την από μέρους Του εκφώνηση και με τη χρήση του από την Ιεραρχία. Τώρα τα λόγια του πρέπει να απλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο με την εκφώνησή του από τους ανθρώπους παντού και η έννοιά του πρέπει να εκφρασθεί τον κατάλληλο καιρό από τις μάζες. Τότε θα μπορέσει ο Χριστός πάλι “να γυρίσει στη Γη” και “από τους πόνους της ψυχής αυτού δείξαι αυτώ φως”.”

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul / Alice Bailey, “Μαθητεία στη Νέα Εποχή Ι

Η Μεγάλη Επίκληση εκφράζει στην απλότητά της τις βασικές αλήθειες που ασπάζονται όλοι οι άνθρωποι:

Την αλήθεια της ύπαρξης μιας κεντρικής Διάνοιας την Οποία οι άνθρωποι ονομάζουν Θεό’ την αλήθεια ότι υπάρχει μία ενέργεια που εμψυχώνει ολόκληρο το σύμπαν και αυτή είναι η ενέργεια της αγάπης’ την αλήθεια ότι ένας Avatar, ένας  θείος Αγγελιοφόρος -ο Χριστός- ερχόμενος στη γη ενσωμάτωσε αυτήν την αγάπη  ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να την κατανοήσουν’ την αλήθεια ότι η αγάπη και η νοημοσύνη προέρχονται από εκείνο που ονομάζουμε Θέληση του Θεού και τέλος την αλήθεια ότι μόνο η ίδια η ανθρωπότητα κρατάει την ελπίδα και την υπόσχεση του μέλλοντος για την πραγμάτωση του θεϊκού Σχεδίου.

Το Σχέδιο θα αποκατασταθεί πάνω στη Γη μέσω της φώτισης και της καλής θέλησης. Χρειαζόμαστε φως να φωτίσει τον νου μας και τον δρόμο μας και αληθινή αγάπη για να εδραιωθούν ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Χρειάζεται να διαχυθεί η Χριστική συνείδηση από τις καρδιές των ανθρώπων παντού στον κόσμο. Έτσι ο Χριστός θα επανεμφανιστεί στη Γη και θα επέλθει ένας νέος πολιτισμός, μια Νέα Εποχή αδελφότητας και ειρήνης.

Σήμερα ο κόσμος μας βρίσκεται σε κρίση’ η ανθρώπινη οικογένεια πρέπει να αγωνιστεί για να ξεπεράσει τα πολλά και εξαιρετικά κρίσιμα προβλήματά της αλλά δε στέκει μόνη’ η Θειότητα στέκει δίπλα της και οι πνευματικές ενέργειες και βοήθειες είναι πάντα διαθέσιμες.

Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης - Μια Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής, Επίκλησης και Διαλογισμού

Την Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης το ενωμένο επικλητικό πνεύμα όλων των ανθρώπων Καλής Θέλησης παντού στον κόσμο λειτουργεί σαν ένα δυναμικό ρεύμα ενέργειας σχηματίζοντας έναν αγωγό μέσω του οποίου το Φως, η Αγάπη και η Θέληση-για-το-Καλό μπορούν να διαχυθούν στην ανθρωπότητα και έτσι να εγκαινιαστεί ένας νέος κόσμος με αγάπη, συμπόνια και αληθινές αξίες. Οι κατερχόμενες αυτές πνευματικές ενέργειες που διοχετεύονται στην ανθρωπότητα μέσω του προετοιμασμένου αγωγού εγκαθιδρύουν την “Ατραπό του Φωτός” για τον ερχόμενο Παγκόσμιο Διδάσκαλο – τον Χριστό που ο κόσμος μας αναμένει.

Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την Επίκληση χωρίς να υπάρξει μία δύναμη μεταμορφωτικής αλλαγής στην προσωπική του ζωή. Ο εστιασμός του νου για φώτιση και αγάπη θα εξυψώσει τη συνείδηση του ανθρώπου μεταμορφώνοντάς τον σε έναν πνευματικά χρήσιμο άνθρωπο – έναν αληθινό υπηρέτη για το ομαδικό έργο γιατί “όπως σκέφτεται ο άνθρωπος στην καρδιά του, έτσι και είναι”.

Από το 1952 η Πανσέληνος των Διδύμων έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης ενώνοντας όλους τους ανθρώπους όλων των πίστεων μέσα από την αλήθεια της μιας Ανθρωπότητας όπου δεν υπάρχει χωριστικότητα, όπου επικρατεί η αδελφοσύνη, η ενότητα και η Xριστική αγάπη’ ενώνοντας όλους τους ανθρώπους μέσα από την επίγνωση της αλληλεξάρτησης και αλληλοσυσχέτισης όλης της ζωής καθώς “ουδείς γαρ ημών εαυτώ ζη”.

Σήμερα η Μεγάλη Επίκληση έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από ογδόντα γλώσσες και διαλέκτους και δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που να μη χρησιμοποιείται. Καθημερινά γίνεται η χρήση της από τους Διδασκάλους της Πνευματικής Ιεραρχίας και όπως μας αναφέρει ο Θιβετανός Διδάσκαλος, δεν περνάει μέρα χωρίς και ο ίδιος ο Χριστός να μην την εκφωνήσει.

Η χρήση της Μεγάλης Επίκλησης από όλους τους άνδρες και γυναίκες Καλής Θέλησης αποτελεί παγκόσμια υπηρεσία.

Η Μεγάλη Επίκληση έχει καταστεί πια ακέραιο τμήμα του έργου των Πνευματικών Εορτών στις Πανσελήνους και της προετοιμασίας για την Επανεμφάνιση του Χριστού.

Η Μεγάλη Επίκληση – The Great Invocation

Από την εστία του Φωτός, μέσα από τη Διάνοια του Θεού

Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.

Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης, μέσα από την Καρδιά του Θεού

Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.

Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή

Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων

Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων

Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.


Περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία και τη σπουδαιότητα της Μεγάλης Επίκλησης είναι διαθέσιμες στα σχετικά άρθρα:

Η Μεγάλη Επίκληση – Μια Παγκόσμια Προσευχή

Η Μεγάλη Επίκληση – Η Σημασία και η Σπουδαιότητά της