Το Έργο που Πρέπει να Γίνει από Όλους τους Αληθινούς Μαθητές για να Επέλθει η Νέα Εποχή

Το Έργο που Πρέπει να Γίνει από Όλους τους Αληθινούς Μαθητές για να Επέλθει η Νέα Εποχή

Η ευχή για έναν καλύτερο κόσμο είναι μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων Καλής Θέλησης παντού πάνω στη Γη. Έναν καλύτερο κόσμο – μια Νέα Εποχή όπου θα κυριαρχεί η ειρήνη, η αγάπη και η ενότητα’ όπου οι άνθρωποι θα ανατείνουν προς το πνευματικό εκδηλώνοντας την νοήμονα αγάπη’ όπου θα επικρατούν οι αληθινές αξίες και οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις – η Νέα Πνευματική Εποχή. Για την εκπλήρωση αυτού του οράματος καλούμαστε να εργαστούμε αληθινά’ καλούμαστε να συνεργαστούμε με το Σχέδιο και να υπηρετήσουμε την ανθρωπότητα με την αληθινή έννοια της υπηρεσίας.

Η έννοια της υπηρεσίας έχει παρανοηθεί στις μέρες μας. Η υπηρεσία δεν είναι δράση με χαρακτηριστικά καλής πρόθεσης, ιδιοτελών κινήτρων και πολύ συχνά φανατισμού, ούτε είναι μία επίμοχθη προσπάθεια στο εξωτερικό πεδίο. Καθώς η υπηρεσία είναι το εξέχον χαρακτηριστικό της ψυχής, έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο της συνείδησης που του επιτρέπει να ζει και να εργάζεται στον κόσμο ως ψυχή.

Αληθινή υπηρεσία είναι ανταπόκριση στην ψυχή’ είναι η παρόρμηση για το ομαδικό καλό’ είναι η επαφή με το καθαρό ρεύμα ενέργειας του θείου Εαυτού που οδηγεί τον μαθητή να λειτουργεί στον κόσμο με νοήμονα τρόπο και με μία αγαπητική καρδιά.

Το όραμα ενός καλύτερου κόσμου δε χάνεται από τα μάτια των αληθινών μαθητών -disciples’ των μαθητών που μπορούν να εργαστούν από ένα ανοικτό κέντρο καρδιάς και με μια εξασκημένη διάνοια’ που μπορούν να προσφέρουν νοήμονα εργασία με ανιδιοτέλεια και αφοσίωση.

Το Έργο που Πρέπει να Γίνει από Όλους τους Αληθινούς Μαθητές για να Επέλθει η Νέα Εποχή

Ο Θιβετανός Διδάσκαλος έχει δώσει σαφείς οδηγίες για το έργο που θα ήθελε να δει να γίνεται και στέκει δίπλα σ’ όλους τους αφοσιωμένους μαθητές βοηθώντας τους να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες.

Καλούμαστε να συνεχίσουμε το έργο της προετοιμασίας της ανθρωπότητας για την επικείμενη επανεμφάνιση του Χριστού, του Κυρίου της Αγάπης -αυτού του μεγαλειώδους πνευματικού γεγονότος. Να βοηθήσουμε να διαδοθεί ακόμα περισσότερο σ’ όλον τον κόσμο η Μεγάλη Επίκληση ώστε να γίνει η Νέα Παγκόσμια Προσευχή που θα ενώνει όλη την ανθρωπότητα.

Να συνεχίσουμε να διευρύνουμε το έργο των Τριγώνων’ το έργο της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης’ το έργο των Πανσελήνων καθιστώντας το Wesak μία παγκόσμια Πνευματική Εορτή της οποίας η τεράστια ευκαιρία πνευματικής φώτισης θα ενώνει όλους τους ανθρώπους όλων των πίστεων.

Καλούμαστε να προωθούμε τη διάχυση της Αιώνιας Σοφίας μέσω των βιβλίων του Θιβετανού Διδασκάλου που έδωσε στην ανθρωπότητα’ ένα έργο για την πνευματική αφύπνιση των ανθρώπων και την εξέλιξη της συνείδησης βοηθώντας τους να έρθουν σ’ επαφή με τις πνευματικές αλήθειες, τον κόσμο των εννοιών και τον ανώτερο νου’ ευαισθητοποιώντας τους ως προς την ευθύνη της μαθητείας και της υπηρεσίας ώστε να γίνουν οι Στοχαστές και εργάτες αναδόμησης του κόσμου.

Να ενισχύουμε το έργο του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου που δρα ως ο κύριος αγωγός της έκφρασης της Ιεραρχίας προετοιμάζοντας τον δρόμο για την επανεμφάνιση του Χριστού και εργάζεται προσφέροντας αφίλαυτη υπηρεσία για την αφύπνιση  της παγκόσμιας συνείδησης, την αναδόμηση του κόσμου και την εγκαθίδρυση της Νέας Εποχής.  

Τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στο έργο και την υπηρεσία’ τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στο ομαδικό έργο που επιβάλλει η Υδροχοϊκή Εποχή. Οι προσωπικότητες φεύγουν απ’ τη θέα καθώς κανένα χαρακτηριστικό της κατώτερης φύσης όπως ανταγωνισμός και ιδιοτέλεια, αλαζονεία, ανάγκη για αυτοπροβολή και προσωπική λάμψη δεν έχει καμιά θέση εδώ’ κάθε όψη του κατώτερου εαυτού “υποκλίνεται” στο Φως, τον Ανώτερο Σκοπό και το Σχέδιο καθώς στέκουμε ως ψυχές εργαζόμενοι με αληθινή νοημοσύνη και με την καλοσύνη της καρδιάς’ καθώς εργαζόμαστε όλοι μαζί με αγάπη, ενότητα και αδελφοσύνη ως μέλη του Νέου Ομίλου Εξυπηρετητών του Κόσμου που αφιερώνεται στην παγκόσμια υπηρεσία’ καθώς εργαζόμαστε για το έργο με αυταπάρνηση, αβλάβεια και ορθό λόγο εδραιώνοντας ορθές ανθρώπινες σχέσεις.

Η κρισιμότητα των καιρών είναι μεγάλη. Μας λέγεται ότι τώρα διανύουμε μια περίοδο μεγάλης ευκαιρίας για την ανθρωπότητα που όμως δε θα διαρκέσει για πάντα. Γι’ αυτό καλούμαστε να εργαστούμε ενωμένοι ως αληθινοί υπηρέτες για το Ανώτερο Καλό και την εγκαθίδρυση της Νέας Πνευματικής Εποχής.

Η ευχή του Θιβετανού Διδασκάλου καθώς διαχύνει σταθερά σ’ όλη την ανθρωπότητα την ισχύ, το φως και την αγάπη Του είναι να μπορούμε κάθε στιγμή να ξεπερνάμε τα εμπόδια του χωριστού εαυτού και με αληθινή ευθύνη να στέκουμε ως Παρατηρητές υπηρετώντας την ανθρωπότητα.

“[…] θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να προχωρήσετε. Τίποτε από το παρελθόν –φυσική αδράνεια, νοητική κατάθλιψη, έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου– ας μη σας εμποδίσει από ένα νέο άδραγμα και με χαρά και ενδιαφέρον να κάνετε την αναγκαία πρόοδο που θα σας εφοδιάσει για μια πιο ενεργό και χρήσιμη υπηρεσία. Το να μην παρεμποδιστεί κανείς σας είτε από το παρελθόν είτε από το παρόν, αλλά να μπορέσετε να ζήσετε σαν Θεατές, είναι η προσευχή σταθερή και γεμάτη πίστη του δασκάλου σας.”

Ο Θιβετανός