Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική – Η Ολοκληρωμένη Θεραπεία

Ενημερωτική Παρουσίαση: “Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική – Η Ολοκληρωμένη Θεραπεία”

Ο ήχος της ψυχής σας προσκαλεί να γνωρίσετε την Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική την Κυριακή, 10/11/19 11:00 – 14:00.

Η Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική είναι μία συνθετική ολιστική ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση η οποία συνδυάζει την Ενεργειακή Πνευματική Θεραπεία, την Εσωτέρα Ψυχολογία και την Εσωτερική Διδασκαλία.

Αυτή η ψυχο-θεραπευτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως όλον –σώμα, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα. Προσφέρει βαθιά θεραπεία -μέσω της Ενεργειακής Πνευματικής Θεραπείας- ενώ παράλληλα υποστηρίζει και βοηθά τον άνθρωπο να προχωρήσει στον δρόμο της αυτογνωσίας και της πνευματικής αφύπνισης μέσω της Εσωτέρας Ψυχολογίας και της Εσωτερικής Διδασκαλίας.

Η προσέγγιση της Ενεργειακής Εσωτέρας ΨυχοΘεραπευτικής πηγαίνει σε βάθος προσφέροντας τη δυνατότητα στον άνθρωπο να θεραπευτεί αληθινά και ολοκληρωμένα. Αυτή η προσέγγιση αφυπνίζει τον θεραπευόμενο βοηθώντας τον να συνειδητοποιήσει τα βαθύτερα αίτια των θεμάτων που αντιμετωπίζει και τον καθιστά ικανό να κάνει επαφή με την εσωτερική του δύναμη ώστε να τα ξεπεράσει και να μεταμορφώσει τη ζωή του.

Η Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική βοηθά τον άνθρωπο  να προχωρήσει στην πορεία της προσωπικής ανάπτυξης, της πνευματικής αφύπνισης και της ολοκληρωμένης θεραπείας ώστε να ζήσει μία όμορφη, ουσιαστική και δημιουργική ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική είναι διαθέσιμες στη σχετική σελίδα:

Ενεργειακή Εσωτέρα ΨυχοΘεραπευτική

Δηλώσεις Συμμετοχής / Περισσότερες Πληροφορίες: 210-8014324 / 6998014324 / 6937082131

Εναλλακτικά:

1. https://www.thesoundofthesoul.gr/contact

2. info@thesoundofthesoul.gr

3. https://www.facebook.com/thesoundofthesoulgr