Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul – Απαιτήσεις για τους Αληθινούς Θεραπευτές - Alice Bailey - Εσωτέρα Θεραπευτική

Θιβετανός Διδάσκαλος Djwal Khul – Απαιτήσεις για τους Αληθινούς Θεραπευτές

[…]

Σας δίνω δύο λέξεις που ενσωματώνουν τις απαιτήσεις για όλους τους αληθινούς θεραπευτές και για τις οποίες πρέπει να εργασθείτε. Είναι Μαγνητισμός και Ακτινοβολία. Ο θεραπευτής πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι μαγνητικός και πρέπει να προσελκύει:

α. Τη δύναμη της δικής του ψυχής· συνεπάγεται ευθυγράμμιση μέσω ατομικού διαλογισμού.

β. Εκείνους που μπορεί να βοηθήσει· συνεπάγεται μια αποκεντρωμένη στάση.

γ. Εκείνες τις ενέργειες που όταν προκύψει ανάγκη, θα διεγείρουν τον ασθενή στην επιθυμητή δραστηριότητα. Συνεπάγεται αποκρυφιστική γνώση κι εκγυμνασμένο νου.

Ο θεραπευτής πρέπει επίσης να κατανοεί πώς να ακτινοβολεί, γιατί η ακτινοβολία της ψυχής θα διεγείρει σε δραστηριότητα την ψυχή εκείνου που πρέπει να θεραπευθεί και η θεραπευτική διαδικασία θα τεθεί σε κίνηση· η ακτινοβολία του νου του θα φωτίσει τον άλλο νου και θα πολώσει τη θέληση του ασθενούς· η ακτινοβολία του ελεγχόμενου και ανιδιοτελούς αστρικού του σώματος θα επιβάλλει ένα ρυθμό στην ταραχή του αστρικού σώματος του ασθενούς κι έτσι θα επιτρέψει στον πάσχοντα να ενεργήσει ορθά, ενώ η ακτινοβολία του ζωτικού σώματος που λειτουργεί δια του σπληνικού κέντρου, θα βοηθήσει στην οργάνωση του σώματος δύναμης του πάσχοντα κι έτσι θα διευκολύνει το έργο της θεραπείας.

Συνεπώς ο θεραπευτής έχει καθήκον να γίνει αποτελεσματικός κι ανάλογα με ό,τι είναι, θα είναι και το αποτέλεσμα στον πάσχοντα. Όταν ο θεραπευτής εργάζεται μαγνητικά και ακτινοβολεί την ψυχική του δύναμη στον πάσχοντα, τότε ο ασθενής θα γίνει ικανός να επιτύχει ευκολότερα το επιθυμητό αποτέλεσμα – το οποίο μπορεί να είναι η πλήρης θεραπεία, ή μπορεί να είναι η εδραίωση μιας νοητικής κατάστασης που θα επιτρέψει στον ασθενή να ζήσει με τον εαυτό του και την ασθένειά του, ανεμπόδιστος από τους καρμικούς περιορισμούς του σώματος. Ή μπορεί να επιτρέψει στον πάσχοντα να επιτύχει (με χαρά και ευκολία) την ορθή απελευθέρωση από το σώμα και δια της πύλης του θανάτου να περάσει στην πλήρη υγεία.

[…]

Alice Bailey, “Εσωτέρα Θεραπευτική”