Ο Χώρος μας

Ο ήχος της ψυχής είναι ένας χώρος εσωτερικής αναζήτησης, προσωπικής ανάπτυξης, πνευματικής αφύπνισης και θεραπείας και δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη έκφρασης του δημιουργικού σκοπού της ζωής μας’ την υπηρεσία για την ανθρωπότητα’ την ολοκληρωμένη θεραπεία του ανθρώπου.

 

Βοηθάμε τους ανθρώπους να αφυπνιστούν’ να προχωρήσουν στον δικό τους δρόμο προσωπικής εξέλιξης’ να θεραπευθούν βαθιά και αληθινά’ να βρουν τον αληθινό τους εαυτό κάνοντας επαφή με τη δύναμη μέσα τους ώστε να μπορέσουν να μεταμορφώσουν τη ζωή τους σε μια ζωή δημιουργική, με πληρότητα και αληθινό νόημα.

 

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει συνθετικές ολιστικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν την ψυχοθεραπεία, τις ενεργειακές θεραπείες και την εσωτερική διδασκαλία καθώς και εκπαιδευτικά τμήματα / σεμινάρια εσωτερικής διδασκαλίας.

 

Ο χώρος του ήχου της ψυχής είναι ένας φιλόξενος, διαλογιστικός χώρος με ηρεμία, αρμονία και θεραπευτικές δονήσεις όπου ο καθένας μπορεί να νοιώσει την απαραίτητη ασφάλεια, εμπιστοσύνη και στήριξη για να κάνει το δικό του εσωτερικό ταξίδι αυτογνωσίας και αφύπνισης, όπου θα μπορέσει να “ανθίσει” και να ακτινοβολήσει το φως του.

 

Ο χώρος μας απευθύνεται σ’ όλους όσους αναζητούν να προχωρήσουν στον δρόμο της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανάπτυξης. Απευθύνεται σ’ όσους είναι έτοιμοι να “αγγίξουν” βαθύτερα κομμάτια του εαυτού τους και να εργαστούν συνειδητά για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να θεραπευτούν βαθιά και ολοκληρωμένα, να ζήσουν αληθινά και δημιουργικά.

 

Σκοπός μας  είναι ο ήχος της ψυχής να είναι πάντα μια εστία φωτός’ ένας φάρος για τους αναζητητές’ ένας χώρος απ’ όπου διαχέεται η Αιώνια Σοφία προσφέροντας υπηρεσία στην ανθρωπότητα και συμβάλλοντας στο ομαδικό έργο της αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης για την εξέλιξη του πλανήτη.