Ομάδες Θεραπευτικής

Ηχοθεραπεία / Μουσικοθεραπεία σε Ομάδα

Ηχοθεραπεία / Μουσικοθεραπεία σε Ομάδα

Ταξίδια Φαντασίας με τον Ήχο (Ομαδικά ή Ατομικά)

Ταξίδια Φαντασίας με τον Ήχο (Ομαδικά ή Ατομικά)