Σεμινάρια / Εσωτερική Διδασκαλία

Σεμινάρια - Μυήσεις Usui Reiki & Tibetan Reiki 1ου, 2ου και 3ου Βαθμού

Σεμινάρια - Μυήσεις Usui Reiki & Tibetan Reiki 1ου, 2ου και 3ου Βαθμού