Ομάδες Αυτογνωσίας με τη Θεραπευτική Δύναμη της Ένωσης και του Ήχου

Ομάδες Αυτογνωσίας με τη Θεραπευτική Δύναμη της Ένωσης και του Ήχου

Η σημερινή εποχή καλεί για την ένωση με το Όλον’ ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει ότι -όλοι και όλα- είναι μέρος, αναπόσπαστα κομμάτια του ίδιου Θεϊκού σχεδίου και να συνυπάρξει αρμονικά έχοντας σεβασμό προς όλες τις μορφές ζωής…

 

Ο άνθρωπος χρειάζεται να ενώσει τα κομμάτια μέσα του, ν’ αποδεχτεί τις διαφορετικές του ποιότητες, να επιτρέψει στο άρρεν και το θήλυ να εκφραστούν, να θεραπευτεί και να βρει την εσωτερική του γαλήνη ώστε να μπορέσει να συνεργαστεί με τους άλλους αρμονικά για να υπηρετήσει από κοινού τον ανώτερο σκοπό’ την αφύπνιση της ανθρωπότητας. Αυτή η ανάγκη είναι πιο επιτακτική από ποτέ…

 

Το ζεύγος θεραπευτών έχει ενωθεί και πραγματοποιεί τον ιερό κοινό σκοπό’ την υπηρεσία για την ανθρωπότητα’ την αφύπνιση της συνειδητότητας και την ολοκληρωμένη θεραπεία του ανθρώπου. Οι δυο τους έχουν υπερβεί τον φόβο της ένωσης έχοντας μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης. Λειτουργούν ως ένα μέσα από τη σχέση τους’ τα “εγώ” έχουν υποταχθεί στο “εμείς”…

 

Στην ομάδα αυτογνωσίας με τη θεραπευτική δύναμη της ένωσης και του ήχου, το ζεύγος θεραπευτών / συντονιστών εργάζεται μαζί-ταυτόχρονα ψυχοθεραπευτικά με την ομάδα των θεραπευόμενων. Κάθε συνάντηση με την ομάδα πραγματεύεται θέματα που “ακουμπούν” όλα τα μέλη της’ κατά βάση οι άνθρωποι έχουν κοινούς προβληματισμούς και αναζητήσεις.

 

Το ζεύγος θεραπευτών / συντονιστών προσφέρει το ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο’ ένα πλαίσιο με θεραπευτικούς κραδασμούς -μια “υγιής μήτρα”- στηρίζοντας και αγκαλιάζοντας ζεστά τον άνθρωπο όπου μπορεί να εμπιστευθεί, ν’ ακουμπήσει τα βαθιά θέματα που τον απασχολούν, ν’ εκφράσει καταπιεσμένα συναισθήματα (όπως άγχος, θλίψη, θυμό, φόβο) προκειμένου να κάνει το εσωτερικό του ταξίδι, να θεραπευτεί και να βρει τον αληθινό του εαυτό.

 

Η ομάδα λειτουργεί υποστηρικτικά για το κάθε μέλος βοηθώντας τον άνθρωπο να ξεπεράσει περιοριστικά πρότυπα σκέψης, παλιούς ρόλους και  εξωτερικές φωνές που τον εμποδίζουν να σχετιστεί και να εμπιστευθεί άλλους ανθρώπους.

 

Το θεραπευτικό ζεύγος -των συντονιστών- ενωμένο προσφέρει στους θεραπευόμενους μια καινοτόμος προσέγγιση. Προσφέρει τη θεραπεία της ένωσης’ τη θεραπεία που ορίζει η νέα εποχή. Το ζεύγος των θεραπευτών λειτουργεί -μέσα από την αγάπη- συμπληρωματικά, αρμονικά’ εκφράζεται ως ένα’ γίνεται το υγιές πρότυπο’ εκφράζει το αρσενικό και θηλυκό αρχέτυπο’ το yin και το yang’ το anima και το animus. Τα διαστρεβλωμένα πρότυπα -κακέκτυπα- εντός του θεραπευόμενου αρχίζουν να μετουσιώνονται… Οι διαφορετικές ποιότητες μέσα του σταματούν να αντιμάχονται η μία την άλλη και σταδιακά επέρχεται η ενοποίηση. Ο θεραπευόμενος βιώνει ηρεμία και γαλήνη. Ενοποιημένος πια γίνεται ικανός να συνάψει σχέσεις εμπιστοσύνης και αγάπης.

 

Επιπλέον, οι θεραπευτικοί ήχοι από τις ηχογαβάθες και τα gong ενισχύουν ακόμα περισσότερο το ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο, την “υγιή μήτρα”.  Οι ήχοι αγκαλιάζουν τον άνθρωπο, τον βοηθούν να χαλαρώσει βαθιά και να νοιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη για να εκφραστεί και να “ακουμπήσει” τα θέματά του στην ομάδα’ του προσφέρουν εσωτερική ηρεμία και γαλήνη και τον βοηθούν να κάνει επαφή με τον πυρήνα του, τη δική του αλήθεια.