Ομάδες Αυτογνωσίας

Στην ομάδα αυτογνωσίας με τη θεραπευτική δύναμη της ένωσης και του ήχου, το ζεύγος θεραπευτών / συντονιστών εργάζεται μαζί-ταυτόχρονα ψυχοθεραπευτικά με την ομάδα των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές προσεγγίζουν την ομάδα συνθετικά και ολιστικά συνδυάζοντας την Εσωτέρα Ψυχολογία, την Ηχοθεραπεία και την Εσωτερική Διδασκαλία. Έτσι ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως όλον –σώμα, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα- και μπορεί να βοηθηθεί ουσιαστικά να ξεπεράσει τις προκλήσεις και τα θέματα που αντιμετωπίζει προχωρώντας στο δικό του ταξίδι αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης.

Καθώς οι άνθρωποι έχουν κοινούς προβληματισμούς και αναζητήσεις, η ομάδα πραγματεύεται θέματα που “αγγίζουν” όλα τα μέλη της. Το ζεύγος θεραπευτών / συντονιστών προσφέρει το ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο’ ένα πλαίσιο με θεραπευτικούς κραδασμούς -μια “υγιής μήτρα”- στηρίζοντας τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να νοιώσει εμπιστοσύνη και να “ακουμπήσει” τα βαθιά θέματα που τον απασχολούν, να εκφράσει καταπιεσμένα συναισθήματα (όπως άγχος, θλίψη, θυμό, φόβο) προκειμένου να κάνει το εσωτερικό του ταξίδι, να θεραπευτεί και να βρει τον αληθινό του εαυτό.

Η ομάδα λειτουργεί υποστηρικτικά για το κάθε μέλος βοηθώντας τον άνθρωπο να ξεπεράσει περιοριστικά πρότυπα σκέψης, παλιούς ρόλους και  εξωτερικές φωνές που τον εμποδίζουν να σχετιστεί και να εμπιστευθεί άλλους ανθρώπους.

Το θεραπευτικό ζεύγος -των συντονιστών- ενωμένο προσφέρει στους θεραπευόμενους μια καινοτόμος προσέγγιση. Προσφέρει τη θεραπεία της ένωσης’ τη θεραπεία που ορίζει η Νέα Εποχή.

Το ζεύγος των θεραπευτών λειτουργεί -μέσα από την αγάπη- συμπληρωματικά, αρμονικά’ εκφράζεται ως ένα’ γίνεται το υγιές πρότυπο’ εκφράζει το αρσενικό και θηλυκό αρχέτυπο’ το yin και το yang’ το anima και το animus. Τα διαστρεβλωμένα πρότυπα -κακέκτυπα- εντός του θεραπευόμενου αρχίζουν να μετουσιώνονται… Οι διαφορετικές ποιότητες μέσα του σταματούν να αντιμάχονται η μία την άλλη και σταδιακά επέρχεται η ενοποίηση. Ο θεραπευόμενος βιώνει ηρεμία και γαλήνη. Ενοποιημένος πια γίνεται ικανός να συνάψει σχέσεις εμπιστοσύνης και αγάπης.

Επιπλέον, οι θεραπευτικοί ήχοι από τις ηχογαβάθες και τα gong ενισχύουν ακόμα περισσότερο το ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο, την “υγιή μήτρα”.  Οι ήχοι αγκαλιάζουν τον άνθρωπο, τον βοηθούν να χαλαρώσει βαθιά, να νοιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη για να εκφραστεί και να “ακουμπήσει” τα θέματά του στην ομάδα’ του προσφέρουν εσωτερική ηρεμία, γαλήνη, θεραπεία και τον βοηθούν να κάνει επαφή με τον πυρήνα του, τη δική του αλήθεια.

Ομάδες Αυτογνωσίας -Ηχοθεραπεία