Ομάδες Διαλογισμού και Εσωτερικής Διδασκαλίας

Ο διαλογισμός είναι η ίδια μας η φύση… η αλήθεια και η ουσία…Είναι να γνωρίζουμε το αληθινό… Είναι επίγνωση’ σιωπή’ ελευθερία’ ενότητα’ ευδαιμονία… Είναι να γνωρίζουμε τη θεϊκότητά μας… Μέσω του διαλογισμού, γινόμαστε ένα με τη δική μας αθάνατη ψυχή’ αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ένα με τον Θεό, ένα με το Όλον.

Ο διαλογιστής είναι εκείνος που ζει στο τώρα. Είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει -γίνεται Γνώστης. Είναι ευδαιμονικός’ ελεύθερος’ έχει απολυτρωθεί από τον φόβο του θανάτου…

Ο ορθός διαλογισμός είναι ο δρόμος προς το Φως, το ταξίδι της αυτογνωσίας. Είναι μια διαδικασία που διεξάγεται μυστικά, σιωπηλά στον μυστικό ναό του νου του ανθρώπου. Είναι μια αυστηρά νοητική διαδικασία που οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση. Οδηγεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κατάσταση συνείδησης και Ύπαρξης και σε μια άλλη διάσταση.

Ο διαλογισμός εκφράζει τη νοημοσύνη που συνδέει πνεύμα, ψυχή και προσωπικότητα, ζωή και μορφή, εαυτό και μη εαυτό στο χρόνο και στους τρεις κόσμους’ η διαδικασία συντελείται στο πεδίο του νου που συνδέει το ανώτερο με το κατώτερο.

Ο διαλογισμός αποτελεί τη διαδικασία της σιωπηρής κυοφορίας στην οποία η ψυχή αναπτύσσεται στη σιωπή. Στο βασίλειο της ψυχής δεν υπάρχει δυαδικότητα και χωριστικότητα’ παρά μόνο μια ελεύθερη ροή φωτός και αγάπης. Ο άνθρωπος σταματά να βιώνει τις έννοιες της χωριστικότητας και της διαίρεσης -τα ζεύγη των αντιθέτων, του εγώ και του εσύ- όλα είναι Ένα στη γνώση της ενότητας. Ο διαλογισμός επιφέρει την ένωση, την ενοποίηση.

Η μέθοδος για να φτάσει ο άνθρωπος την τέλεια Αγάπη και Σοφία είναι ο διαλογισμός μέσω του οποίου διευρύνεται συνεχώς η συνείδηση.

Ο στόχος αυτής της μυστικιστικής προσπάθειας είναι η αποκάλυψη του Ένδον Θεού’ ο Θεός ως ζωή στη Φύση, ο Θεός ως Αγάπη, ο Θεός ως Σχέδιο, Σκοπός, Aιώνια Αιτία και Πηγή των πάντων συμπεριλαμβανομένου του εαυτού.

Ο αληθινός-ορθός διαλογισμός -μέσω της ρυθμικής επανάληψης και της συνέπειας- οδηγεί στη γνώση της ψυχής και τη φώτιση και ο μαθητής χρειάζεται να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες για να δρέψει τους καρπούς του διαλογισμού.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα-ομάδες διαλογισμού στον ήχο της ψυχής περιλαμβάνουν  διαλογιστική εργασία της ομάδας με αποκρυφιστικό διαλογισμό και εσωτερική διδασκαλία όπως έχει δοθεί από τον Θιβετανό Διδάσκαλο της Σοφίας Djwal Khul. Σκοπός των εκπαιδευτικών -αυτών- τμημάτων είναι να εισαγάγουν τον άνθρωπο στον δρόμο του αληθινού διαλογισμού -όπως δίνεται από τον Θιβετανό Διδάσκαλο- αλλά και να του προσφέρουν την απαραίτητη γνώση και κατανόηση βοηθώντας τον να προχωρήσει στον δρόμο της προσωπικής ανάπτυξης, της πνευματικής αφύπνισης και της διεύρυνσης της συνείδησης.

Η ομάδα εργάζεται εμβαθύνοντας σταδιακά στον αποκρυφιστικό-δημιουργικό διαλογισμό της Raja Yoga. Καθώς ο άνθρωπος διαλογίζεται τακτικά -μέσω αυτής της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας- δυναμώνει ολοένα και περισσότερο τη σύνδεσή του με τον Ανώτερο Εαυτό, την ψυχή. Η εσωτερική φωνή -που ακούγεται αμυδρά- γίνεται ολοένα και πιο δυνατή και τον καθοδηγεί ώστε ν’ αναγνωρίσει τον δημιουργικό του σκοπό και να ζήσει αληθινά και ευτυχισμένα.

Η διαλογιστική εργασία συνοδεύεται από τους θεραπευτικούς ήχους από τις ηχογαβάθες και τα  gong. Οι όμορφοι αυτοί χαλαρωτικοί ήχοι  “ανεβάζουν” τις δονήσεις του χώρου’ δημιουργούν μια διαλογιστική ατμόσφαιρα ηρεμίας και εσωτερικής γαλήνης βοηθώντας τον άνθρωπο ακόμα περισσότερο να νοιώσει ηρεμία, ασφάλεια και να συνδεθεί άμεσα με τον πυρήνα του, τον Ανώτερο Εαυτό, την ψυχή.

Ομάδες Διαλογισμού και Εσωτερικής Διδασκαλίας

Καθώς προχωράει ο άνθρωπος στο μονοπάτι του διαλογισμού, ψυχή, νους και εγκέφαλος αποκτούν στενή σχέση μεταξύ τους. Αρχικά ο νους ελέγχει τον εγκέφαλο και τη συναισθηματική φύση (μέσω της συγκέντρωσης) και στη συνέχεια η ψυχή ελέγχει τον νου. Αυτό είναι ο διαλογισμός.

Στον άνθρωπο που διαλογίζεται αληθινά θα αποκαλυφθούν τα πάντα’ θα κατανοήσει την κρυμμένη σοφία της φύσης και τα μυστικά της ζωής και του πνεύματος. Σταδιακά αποκτά αυξημένη διαίσθηση στις προσωπικές του υποθέσεις και τις υποθέσεις του κόσμου και έρχεται σε επαφή με την αλήθεια ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου Όλου.

Όταν έχουν συντελεστεί  ορισμένες αναπτύξεις στον άνθρωπο και καθώς ο διαλογιστής εδραιώνει την επαφή με το εσωτερικό του φως- την ψυχή, η ζωή του είναι μια ζωή αυτοπειθαρχίας, εξαγνισμού των κατώτερων φορέων και υπηρεσίας για την  ανθρωπότητα μέσω ομαδικού έργου.

Στις ομάδες διαλογισμού ο άνθρωπος γίνεται μέρος ενός ευρύτερου συνόλου με μια αίσθηση ταυτότητας και ενότητας με όλους εκείνους που υπηρετούν την ανθρωπότητα, κατανοώντας αποκρυφιστικά ότι είναι ένα με τους ομοίους αλλά και ένα με όλους τους αδελφούς του-με όλη την ανθρωπότητα. Οι ομάδες εργάζονται με ενέργειες όπως είναι το Φως, η Αγάπη και η Θέληση-για-το-Καλό συμβάλλοντας στην αφύπνιση της παγκόσμιας συνείδησης.

Αυτό που ενώνει τα άτομα που συναποτελούν μια ομάδα διαλογισμού είναι η θεμελιώδης ιδέα του ομαδικού έργου’ η υπηρεσία για την ανθρωπότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πλανήτη. Μέσω της ομαδικής εργασίας-υπηρεσίας, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια δύναμη για το καλό στον κόσμο, ότι υπάρχει ένα Σχέδιο για την ανθρώπινη εξέλιξη και ότι κάθε τι που κάνουν στη ζωή τους, κάθε τι που συμβάλει στην υπηρεσία, είναι υψίστης σημασίας για την ανθρωπότητα.

Ο ήχος της ψυχής προσφέρει υπηρεσίες για προσωπική ανάπτυξη, αυτογνωσία, πνευματική αφύπνιση και ολοκληρωμένη θεραπεία

Ο ήχος της ψυχής -στις σημερινές έκτακτες συνθήκες του νέου lockdown- συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά -σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση- παρέχοντας Υπηρεσίες Υγείας ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής όπως ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και οι υπηρεσίες μας προσφέρονται με ασφάλεια στον χώρο μας -δια ζώσης- καθώς και online.
Προχωράμε με τη ροή της ζωής συνεχίζοντας την εξελικτική μας πορεία’ την προσωπική ανάπτυξη, την πνευματική αφύπνιση και τη θεραπεία!

ok
X