Ομάδες Διαλογισμού με τη Θεραπευτική Δύναμη του Ήχου

Ομάδες Διαλογισμού με τη Θεραπευτική Δύναμη του Ήχου

Ο διαλογισμός είναι η ίδια μας η φύση… η αλήθεια και η ουσία…Είναι να γνωρίζουμε το αληθινό… Είναι επίγνωση’ σιωπή’ ελευθερία’ ενότητα’ ευδαιμονία… Είναι να γνωρίζουμε τη θεϊκότητά μας… Μέσω του διαλογισμού, γινόμαστε ένα με τη δική μας αθάνατη ψυχή’ αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ένα με τον Θεό, ένα με το Όλον.

 

Ο διαλογιστής είναι εκείνος που ζει στο τώρα. Είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει -γίνεται Γνώστης. Είναι ευδαιμονικός’ ελεύθερος’ έχει απολυτρωθεί από τον φόβο του θανάτου…

 

 

Ο διαλογισμός είναι ο δρόμος προς το Φως, το ταξίδι της αυτογνωσίας. Είναι μια διαδικασία που διεξάγεται μυστικά, σιωπηλά στον μυστικό ναό του νου του ανθρώπου. Είναι μια αυστηρά νοητική διαδικασία που οδηγεί στη γνώση της ψυχής και στη φώτιση. Οδηγεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κατάσταση συνείδησης και Ύπαρξης και σε μια άλλη διάσταση.

 

Ο διαλογισμός αποτελεί τη διαδικασία της σιωπηρής κυοφορίας στην οποία η ψυχή αναπτύσσεται στη σιωπή. Στο βασίλειο της ψυχής δεν υπάρχει δυαδικότητα και χωριστικότητα’ παρά μόνο μια ελεύθερη ροή φωτός και αγάπης. Ο άνθρωπος σταματά να βιώνει τις έννοιες της χωριστικότητας και της διαίρεσης -τα ζεύγη των αντιθέτων, του εγώ και του εσύ- όλα είναι Ένα στη γνώση της ενότητας. Ο διαλογισμός επιφέρει την ένωση, την ενοποίηση.

 

Ο διαλογιστής εδραιώνει την επαφή με το εσωτερικό του φως, με την ψυχή.  Η ζωή του είναι μια ζωή αυτοπειθαρχίας, εξαγνισμού των κατώτερων φορέων και υπηρεσίας για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Καθώς προχωράει ο άνθρωπος στο μονοπάτι του διαλογισμού, ψυχή, νους και εγκέφαλος αποκτούν στενή σχέση μεταξύ τους. Αρχικά ο νους ελέγχει τον εγκέφαλο και τη συναισθηματική φύση (μέσω της συγκέντρωσης) και στη συνέχεια η ψυχή ελέγχει τον νου. Αυτό είναι ο διαλογισμός.

 

Ο διαλογισμός είναι μια αργή, μεθοδική διαδικασία για να βρει ο άνθρωπος τον Θεό’ είναι μέρος της εξελικτικής διαδικασίας και ο μαθητής χρειάζεται να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες για να δρέψει τους καρπούς του διαλογισμού. Ο στόχος αυτής της μυστικιστικής προσπάθειας είναι η αποκάλυψη του Ένδον Θεού’ ο Θεός ως ζωή στη Φύση, ο Θεός ως Αγάπη, ο Θεός ως Σχέδιο, Σκοπός, Aιώνια Αιτία και Πηγή των πάντων συμπεριλαμβανομένου του εαυτού.

 

Ο διαλογισμός εκφράζει τη νοημοσύνη που συνδέει πνεύμα, ψυχή και προσωπικότητα, ζωή και μορφή, εαυτό και μη εαυτό στο χρόνο και στους τρεις κόσμους’ η διαδικασία συντελείται στο πεδίο του νου που συνδέει το ανώτερο με το κατώτερο.

 

Στον άνθρωπο που διαλογίζεται αληθινά θα αποκαλυφθούν τα πάντα’ θα κατανοήσει την κρυμμένη σοφία της φύσης και τα μυστικά της ζωής και του πνεύματος. Η μέθοδος για να φτάσει ο άνθρωπος την τέλεια Αγάπη και Σοφία είναι ο διαλογισμός μέσω του οποίου διευρύνεται συνεχώς η συνείδηση.

 

 

Στις ομάδες διαλογισμού, ο άνθρωπος γίνεται μέλος ενός ευρύτερου συνόλου. Μέσω του διαλογισμού αναδύεται σε μια κατάσταση συνείδησης -τόσο αληθινή όσο και η φυσική του ύπαρξη- την οποία μοιράζεται με τους άλλους. Οι ομάδες εργάζονται με ενέργειες όπως είναι το φως, η αγάπη και η θέληση-για-το-καλό για να φωτίσουν το ανθρώπινο περιβάλλον. Σταδιακά τα μέλη της ομάδας αποκτούν αυξημένη διαίσθηση στις προσωπικές τους υποθέσεις και στις υποθέσεις του κόσμου, βαθμιαία αναπτύσσουν μια αίσθηση ταυτότητας και ενότητας με όλους όσους υπηρετούν την ανθρωπότητα, κατανοούν αποκρυφιστικά ότι είναι ένα με τους ομοίους και συμβάλλουν στην αφύπνιση της παγκόσμιας συνείδησης.

 

Αυτό που ενώνει τα άτομα που συναποτελούν μια ομάδα διαλογισμού είναι η θεμελιώδης ιδέα του ομαδικού έργου’ η υπηρεσία για την ανθρωπότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πλανήτη. Μέσω της ομαδικής εργασίας-υπηρεσίας, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια δύναμη για το καλό στον κόσμο, ότι υπάρχει ένα Σχέδιο για την ανθρώπινη εξέλιξη και ότι κάθε τι που κάνουν στη ζωή τους, κάθε τι που συμβάλει στην υπηρεσία, είναι υψίστης σημασίας για την ανθρωπότητα.

 

Στις ομάδες διαλογισμού, χρησιμοποιούνται επίσης οι θεραπευτικοί ήχοι από τις ηχογαβάθες και τα gong. Οι όμορφοι, σφαιρικοί ήχοι από τις ειδικές θεραπευτικές ηχογαβάθες και gong “ανεβάζουν” τις δονήσεις του χώρου’ δημιουργούν μια θεραπευτική αγκαλιά, μια διαλογιστική ατμόσφαιρα ηρεμίας και εσωτερικής γαλήνης βοηθώντας μας ακόμα περισσότερο να νοιώσουμε ασφάλεια, να χαλαρώσουμε και να συνδεθούμε άμεσα με τον πυρήνα μας, τον Ανώτερο μας Εαυτό, την ψυχή.