Ενεργειακή Εσωτερική Συμβουλευτική Θεραπεία

Ενεργειακή Εσωτερική Συμβουλευτική Θεραπεία

Στη σημερινή εποχή, η ανάγκη του ανθρώπου για ολοκληρωμένη θεραπεία έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ… Ο άνθρωπος αναζητά να ξεπεράσει τα θέματα που τον απασχολούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει’ αναζητά ολοένα και πιο δυνατά να θεραπευτεί βαθιά και ουσιαστικά σε σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο ώστε να ζήσει δημιουργικά, αληθινά και ευτυχισμένα…

 

Αυτήν τη βαθιά ανάγκη έρχεται να καλύψει η Ενεργειακή Εσωτερική Συμβουλευτική Θεραπεία. Μία πρωτοποριακή συνθετική ολιστική θεραπευτική προσέγγιση -η ολοκληρωμένη θεραπεία- που συνδυάζει την ενεργειακή θεραπεία, τη συμβουλευτική, την εσωτέρα ψυχολογία και την εσωτερική διδασκαλία. Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως όλον –σώμα, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα-‘ θεραπεύει βαθιά -μέσω της ενεργειακής θεραπείας- ενώ παράλληλα “αγκαλιάζει” και υποστηρίζει τον θεραπευόμενο -μέσω της συμβουλευτικής, της εσωτέρας ψυχολογίας και της εσωτερικής διδασκαλίας, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να προχωρήσει στο προσωπικό του ταξίδι αυτογνωσίας και αφύπνισης της συνείδησης .

 

Υπάρχει ένα εσωτερικό φως μέσα στον κάθε άνθρωπο’ η εσωτερική του καθοδήγηση, η συνείδηση, ο ανώτερος εαυτός, η ψυχή. Όταν ο άνθρωπος είναι σε συνειδητή επαφή με αυτό το φως -με την ψυχή του-, όταν έχει θεραπευτεί βαθιά, βιώνει αληθινή ευτυχία, δημιουργικότητα και πληρότητα.

 

Η Ενεργειακή Εσωτερική Συμβουλευτική Θεραπεία βασίζεται στην προσέγγιση της ψυχής ως αληθινή φύση της ανθρώπινης ύπαρξης, ως του εσώτερου θεραπευτή μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η θεραπεία του ανθρώπου. Η αληθινή θεραπεία επέρχεται όταν ο άνθρωπος έχει κάνει συνειδητή επαφή με το εσωτερικό του φως –την ψυχή.

 

Η τέχνη του θεραπευτή έγκειται στην αφύπνιση του θεραπευόμενου βοηθώντας τον να πραγματώσει αυτήν την επαφή ώστε η ενέργεια της ψυχής του να ρέει ανεμπόδιστη και ο ανώτερος εαυτός να γίνει ο οδηγός για την έκφραση και δράση στη ζωή. Η συνθετική αυτή θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί τη θεραπεία του μέλλοντος που ορίζει η νέα εποχή.

 

Σε μία ατομική συνεδρία Ενεργειακής Εσωτερικής Συμβουλευτικής Θεραπείας ο θεραπευόμενος μοιράζεται με τον θεραπευτή τα θέματα που τον απασχολούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο θεραπευτής υποστηρίζει ουσιαστικά τον θεραπευόμενο -μέσω της συμβουλευτικής, της εσωτέρας ψυχολογίας και της εσωτερικής διδασκαλίας, βοηθώντας τον να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει τις βαθύτερες αιτίες των θεμάτων του, να αφυπνιστεί και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Στη συνέχεια ο θεραπευόμενος δέχεται τη θεραπεία της επιλεγμένης ενεργειακής θεραπευτικής μεθόδου (εσωτέρα θεραπευτική, θεραπεία reiki, ηχοθεραπεία / μουσικοθεραπεία). Μ’ αυτόν τον τρόπο, η  θεραπεία που λαμβάνει ο άνθρωπος είναι συνθετική και ολοκληρωμένη, καθώς θεραπεύεται, ανακουφίζεται, ενδυναμώνεται, συνειδητοποιεί, αφυπνίζεται και υποστηρίζεται ουσιαστικά.

Η Ενεργειακή Εσωτερική Συμβουλευτική Θεραπεία βοηθά τον άνθρωπο να προχωρήσει στο προσωπικό του ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης’ να υπερβεί τις προσωπικές προκλήσεις και δυσκολίες’ να επιλύσει βαθιά θέματα – θέματα ζωής…

 

Ο θεραπευτής προχωράει με τον θεραπευόμενο σταθερά βήμα-βήμα χτίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης θεραπευτή – θεραπευόμενου στηρίζοντάς τον’ βοηθώντας τον να ξεπεράσει προβληματισμούς, φόβους και αγωνίες, να απελευθερώσει καταπιεσμένα και μπλοκαρισμένα συναισθήματα, να συνειδητοποιήσει και να ξεπεράσει αρνητικά πρότυπα σκέψης, να απαλλαγεί από τραυματικούς ρόλους, συναισθηματικά τραύματα και  αυταπάτες, να απελευθερωθεί από επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς – σχέσεων ώστε να μπορέσει  να ζήσει δημιουργικά με υγεία και σκοπό.

 

Ο ενεργειακός θεραπευτής οφείλει να έχει καθαρίσει τα ενεργειακά του σώματα -φυσικό/αιθερικό, συναισθηματικό, νοητικό- ώστε να είναι ένα -όσο το δυνατόν- αγνότερο κανάλι για τη Συμπαντική Ζωτική Ενέργεια που ελκύει και ακτινοβολεί στον άνθρωπο. Αυτή η ενέργεια σταδιακά κινητοποιεί τα ενεργειακά κέντρα του θεραπευόμενου ο οποίος αρχίζει να αφυπνίζεται’ η συνειδητότητά του αρχίζει να “ανοίγει” και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει επαφή με το υγιές, αληθινό του κομμάτι -την ψυχή.

 

Ο θεραπευτής -πέρα από τη θεραπευτική τεχνική που ασκεί- είναι εκείνος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ταξίδι της αφύπνισης της συνειδητότητάς του, της προσωπικής του κάθαρσης και εύρεσης του σκοπού της ζωής του και έχει “ξαναγεννηθεί” έχοντας τολμήσει να αντιμετωπίσει και να υπερβεί τους βαθύτερους του φόβους. Μέσα από αυτό το βίωμα γίνεται συμπαραστάτης και αρωγός στο προσωπικό ταξίδι αφύπνισης και αυτογνωσίας του θεραπευόμενου’ ο ίδιος γίνεται μια “υγιής μήτρα” αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με αγάπη και σεβασμό, προσφέροντας έτσι το ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να κάνει επαφή με την εσωτερική του δύναμη και καθοδήγηση, να αναγεννηθεί και έτσι να ζήσει μια ζωή με πληρότητα και αληθινό νόημα.

 

 

Η προσέγγιση της Ενεργειακής Εσωτερικής Συμβουλευτικής Θεραπείας προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να προχωρήσει στον δικό του δρόμο αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης, να αφυπνιστεί πνευματικά, να θεραπευθεί βαθιά και ολοκληρωμένα.