Η Ευθύνη του Αληθινού Θεραπευτή

Η Ευθύνη του Αληθινού Θεραπευτή

Οποιοσδήποτε ασκεί μια θεραπευτική τεχνική δεν καθίσταται αυτομάτως και θεραπευτής –με την ουσιαστική και βαθύτερη έννοια του όρου.

Ο αληθινός θεραπευτής θα πρέπει να έχει προχωρήσει και να έχει εξελιχθεί ως ψυχή -ως συνείδηση- ώστε να μπορέσει να “αγγίξει” την τέχνη της θεραπείας…

Η άσκηση της Θεραπευτικής απαιτεί από τον θεραπευτή να έχει εμβαθύνει στη μελέτη της Εσωτέρας Θεραπευτικής και της Εσωτέρας Ψυχολογίας –μέρος της Εσωτερικής Διδασκαλίας του Θιβετανού Διδασκάλου της Σοφίας Djwal Khul. Η ορθή και υπεύθυνη άσκηση της θεραπευτικής τέχνης επιβάλλει ο θεραπευτής να υπακούει στους Νόμους και να εφαρμόζει τους Κανόνες της Θεραπευτικής όπως ορίζονται στην ανωτέρω Διδασκαλία.

Ο θεραπευτής φέρει πρωταρχική ευθύνη να έχει προχωρήσει στον δρόμο της αληθινής αυτογνωσίας’ να έχει θεραπευτεί ο ίδιος’ να έχει ασχοληθεί μακροχρόνια και σε βάθος με τον εξαγνισμό των  ενεργειακών φορέων του -φυσικό/αιθερικό, συναισθηματικό, νοητικό- ώστε να είναι ένα καθαρότερο κανάλι για την ενέργεια της ψυχής και της Πηγής όλων των θεραπειών – την Ενέργεια της Αγάπης που έλκει και ακτινοβολεί -κατά τη θεραπεία- στον άνθρωπο.

Καθώς η χορτοφαγία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξελικτική πορεία του ανθρώπου στον δρόμο της συνειδητότητας, ο θεραπευτής ακολουθεί τη χορτοφαγία ως την οδό της αβλάβειας, της αγάπης, της εξέλιξης και της αλήθειας. Στο φυσικό επίπεδο φέρει ευθύνη να μην επιβαρύνει το σώμα με τοξίνες και βαριές δονήσεις που προκαλούνται από τη μη-χορτοφαγική διατροφή αλλά να είναι αυστηρά χορτοφάγος απέχοντας επίσης από τις χαμηλές δονήσεις του αλκοόλ και του καπνού. Στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, εξαγνίζοντας αυτά τα σώματα ασκώντας την αβλάβεια με θέρμη και κατανόηση κάνοντάς την βασικό τόνο στη ζωή του.

Η ζωή του είναι αφιερωμένη στον διαλογισμό, τη μελέτη και την υπηρεσία’ όλος του ο βίος είναι διαλογιστικός’ λειτουργεί γνωρίζοντας ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου Όλου, ακολουθώντας τους Συμπαντικούς Νόμους και τη ροή της Συμπαντικής Ενέργειας – της Ενέργειας της Αγάπης.

Αληθινός θεραπευτής είναι εκείνος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στο ταξίδι της εσωτερικής του κάθαρσης και εύρεσης της δικής του αλήθειας’ είναι εκείνος ο οποίος είχε το θάρρος να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες αλλαγές, αποτινάζοντας από πάνω του όλες τις εξωτερικές φωνές, προχωρώντας στις απαραίτητες τομές και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια προκειμένου να πραγματώσει το εσωτερικό του κάλεσμα – το θεραπευτικό έργο. Έχει έρθει κοντά στο εσωτερικό του φως και έχει “ξαναγεννηθεί” έχοντας τολμήσει να βουτήξει στα τρίσβαθα του εαυτού του.

Μέσα από αυτό το βίωμα, από τον προσωπικό μόχθο και πλούτο που έχει αποκομίσει από το εσωτερικό του ταξίδι, μέσα από την αφύπνιση της συνείδησής του μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τον θεραπευόμενο στη δική του πορεία αυτογνωσίας.

Ο αληθινός θεραπευτής βιώνει τη ζωή του στο φως της θείας Παρουσίας’ το φως της Πνευματικής Τριάδας φωτίζει ολοένα και περισσότερο τον δρόμο του.

Ο θεραπευτής πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι μαγνητικός και να εργάζεται με το καθαρό φως της δικής του ψυχής -απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει επιτύχει την ευθυγράμμιση μέσω ατομικού διαλογισμού. Ο θεραπευτής ακτινοβολεί την ψυχική του δύναμη στον θεραπευόμενο  ενδυναμώνοντάς τον. Για να βοηθήσει ουσιαστικά τον άνθρωπο επιβάλλεται να είναι σε θέση να εργάζεται με απόσπαση.

Η μαγνητική αγνότητα του αληθινού θεραπευτή της Νέας Εποχής εξαρτάται από τη “φωτισμένη μαγνητική περιοχή στο κεφάλι”. Ο θεραπευτής πρέπει να εργάζεται με αποκρυφιστική γνώση και εκγυμνασμένο νου’ πρέπει να διαθέτει βαθειά διορατικότητα και κατανόηση’ να συνδυάζει τόσο το κεφάλι όσο και την καρδιά, τη νοημοσύνη και το αίσθημα, μαζί με ενορατική αντιληπτικότητα.

Το έργο του θεραπευτή είναι να προάγει το Φως και να οδηγεί τον άνθρωπο στο Αληθινό. Η τέχνη του αληθινού θεραπευτή έγκειται στην αφύπνιση του θεραπευόμενου βοηθώντας τον να κάνει συνειδητή επαφή με το εσωτερικό του φως – την ψυχή ώστε η ενέργεια της ψυχής του να ρέει χωρίς εμπόδια και ο Ανώτερος Εαυτός να γίνει ο οδηγός για την έκφραση του στη ζωή.

Ο θεραπευτής δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία που δίνει στον άνθρωπο -την ενέργεια που ακτινοβολεί ως καθαρότερο κανάλι- αλλά επιβάλλεται να είναι σε θέση να υποστηρίζει τον θεραπευόμενο ουσιαστικά. Ο θεραπευτής εργάζεται διαλογιστικά με υπομονή χτίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης θεραπευτή – θεραπευόμενου βοηθώντας τον άνθρωπο να αντιληφθεί τις βαθύτερες αιτίες των θεμάτων του, να αφυπνιστεί, να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να τα ξεπεράσει. Καλείται να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει αυτά που δε γίνονται αντιληπτά’ να ”φωτίζει” κάθε στιγμή τον δρόμο του θεραπευόμενου, τον -γεμάτο προκλήσεις, εμπόδια και πλάνες- δρόμο της εξέλιξης που όλοι πορευόμαστε…

Η Ευθύνη του Αληθινού Θεραπευτή

Για τον αληθινό θεραπευτή, η θεραπευτική και η βοήθεια προς τον άνθρωπο έρχεται ως εσωτερικό κάλεσμα’ μοναδικό του έργο αποτελεί η υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Εργάζεται και λειτουργεί από ένα ανοικτό Κέντρο Καρδιάς με αγάπη και σεβασμό για τον άνθρωπο γνωρίζοντας ότι όλα συντελούνται μέσω της Ανώτερης Σοφίας και ότι ο ίδιος είναι ένα μέσον έκφρασης του θεϊκού Σχεδίου καθώς εργάζεται μέσω του ομαδικού έργου για την αφύπνιση των συνειδήσεων’ την ανέλιξη της ανθρωπότητας και του πλανήτη’ την παγκόσμια θεραπεία.

Η Βεβαίωση του Μαθητή – The Affirmation of the Disciple

Είμαι ένα σημείο φωτός μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο Φως.

Είμαι ένα νήμα στοργικής ενέργειας μέσα στο ρεύμα της θείας Αγάπης.

Είμαι ένα σημείο θυσιαστήριου Πυρός, εστιασμένο μέσα στην πύρινη Θέληση του Θεού.

Και έτσι στέκω.

Είμαι ένας τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να κατορθώσουν.

Είμαι μια πηγή δύναμης, κάνοντάς τους ικανούς να στέκουν.

Είμαι μια ακτίνα φωτός, φωτίζοντας τον δρόμο τους.

Και έτσι στέκω.

Και στέκοντας έτσι, γυρίζω

Και περπατώ με αυτόν τον τρόπο τους δρόμους των ανθρώπων,

Και γνωρίζω τους δρόμους του Θεού.

Και έτσι στέκω.