Εσωτέρα Θεραπευτική: Ανακαλύπτοντας τον Θεραπευτή Μέσα μας

Ενημερωτική Παρουσίαση: “Εσωτέρα Θεραπευτική – Ανακαλύπτοντας τον Θεραπευτή Μέσα μας”

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια πνευματική επιστήμη θεραπείας που ασχολείται με τα “λεπτοφυή” ενεργειακά σώματα ή πεδία συνείδησης που αποτελούν την αληθινή σύσταση του ανθρώπου: αιθερικό, συναίσθημα, νους, ψυχή και πνεύμα.

Ο όρος “Εσωτέρα” υποδηλώνει το εκ των έσω, το κρυμμένο, μη ορατό και χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά τα “λεπτοφυή”, υποκειμενικά πεδία συνείδησης’ υποδηλώνει τον Εσώτερο Θεραπευτή, την ψυχή.

Η θεραπεία έγκειται στην ελεύθερη ροή της ενέργειας και την αποκατάσταση της ισορροπίας στα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου ευθυγραμμίζοντας όλα τα σώματα -φυσικό/αιθερικό, συναίσθημα, νου, ψυχή και πνεύμα.

Η εναρμόνιση της ενέργειας στα κέντρα επαναφέρει τον άνθρωπο σε ψυχική και σωματική υγεία ενώ λειτουργεί και στην πρόληψη μελλοντικών ασθενειών.

Ουσιαστικός σκοπός της θεραπείας είναι η επαφή του ανθρώπου με τον πυρήνα της ύπαρξής του, την ψυχή -τον θεραπευτή μέσα του- και την ενεργοποίηση των αυτοθεραπευτικών ικανοτήτων του.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εσωτέρα Θεραπευτική και τις ευεργετικές της επιδράσεις είναι διαθέσιμες στη σχετική σελίδα:

Εσωτέρα Θεραπευτική

Ο ήχος της ψυχής σας προσκαλεί να γνωρίσετε την Εσωτέρα Θεραπευτική την Κυριακή, 01/07/18 14:00-16:00.

Η Εσωτέρα Θεραπευτική μας βοηθάει να ανακαλύψουμε τον θεραπευτή μέσα μας – την ψυχή’ να έρθουμε σε επαφή με την Πηγή όλων των θεραπειών – την ενέργεια της Αγάπης’ να βρούμε την αληθινή χαρά και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας.

Δηλώσεις Συμμετοχής / Περισσότερες Πληροφορίες: 210-8014324 / 6998014324 / 6937082131

Εναλλακτικά:

1. https://www.thesoundofthesoul.gr/contact

2. info@thesoundofthesoul.gr

3. https://www.facebook.com/thesoundofthesoulgr