Θιβετανός Δάσκαλος Djwal Khul – Η Αναγκαιότητα της Χορτοφαγίας

[…]   Θα μπορούσε να σημειωθεί εδώ ένα ενδιαφέρον σημείο. Είναι γνωστό εσωτερικά ότι το φυτικό βασίλειο είναι ο διαβιβαστής κι ο μετασχηματιστής του ζωτικού πρανικού ρευστού στις άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η θεία και μοναδική λειτουργία του. Το πρανικό αυτό ρευστό υπό

Διδασκαλία του Θιβετανού Δασκάλου Djwal Khul για τη χορτοφαγία

O κανόνας αυτός θα μπορούσε να συνoψισθεί στην τετριμμένη οδηγία πρoς κάθε μαθητή να είναι αυστηρά χoρτoφάγoς. Η κατώτερη φύση γίνεται δύσκαμπτη και βαριά και η εσώτερη λάμψη δεν μπορεί ν’ ακτινoβoλήσει όταν η δίαιτα περιλαμβάνει κρέας. Είναι αυστηρός κανόνας για τoυς υπoψηφίoυς και δεν

Jiddu Krishnamurti – Η βάρβαρη δεισιδαιμονία της κρεοφαγίας

Σκεφτείτε τις φοβερές σφαγές που προκλήθηκαν από τη δεισιδαιμονία ότι τα ζώα έπρεπε να θυσιάζονται και από την ακόμη πιο βάρβαρη δεισιδαιμονία ότι ο άνθρωπος χρειάζεται σάρκα για να τραφεί

Osho – Ποια είναι η σωστή διατροφή;

Στο σωματικό επίπεδο, η σωστή διατροφή πρέπει να είναι υγιεινή, μη διεγερτική και μη βίαιη. Στο νοητικό επίπεδο, ο νους πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση ευδαιμονίας και χαράς

Jiddu Krishnamurti – “Ο άνθρωπος θα’πρεπε να έχει μια βαθιά, μόνιμη σχέση με τη φύση…”

Αν μπορούσαμε να εδραιώσουμε μια βαθιά, μόνιμη σχέση με τη φύση, δε θα σκοτώναμε ποτέ ένα ζώο για να χορτάσουμε την πείνα μας

Η χορτοφαγία είναι απαραίτητη για την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου και την ειρήνη στον πλανήτη

Γι' αυτούς που ακολουθούν ένα πνευματικό μονοπάτι που οδηγεί στην Αυτογνωσία και στη Θεογνωσία η χορτοφαγική διατροφή είναι ουσιαστική